Informatie over de gegevensverwerking

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 679/2016 van de EU (hierna aangeduid als “Privacybeleid”) wordt de informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die reizen tijdens de COVID-19-pandemie (coronavirus) hieronder verstrekt.
 

1) VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is FlixMobility GmbH (hierna aangeduid als “FlixBus”), met statutaire zetel te Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, vertegenwoordigd door de CEO’s André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert (hierna aangeduid als “Verwerkingsverantwoordelijke”).

U kunt contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende e-mailadres: servizioclienti@flixbus.it.

Overeenkomstig art. 37 van het Privacybeleid heeft FlixBus een verantwoordelijke voor gegevensbescherming benoemd (functionaris voor gegevensverwerking - “FG”), die bereikbaar is op het volgende e-mailadres: data.protection@flixbus.com; adres: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Duitsland.
 

2) SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

In navolging met de doelen en manieren die zijn omschreven in het onderhavig beleid, verwijst verwerkte gegevens naar:

2.1 informatie die door de passagiers wordt verstrekt middels de zelfcertificering die is ingevuld en die wordt verwerkt wanneer het ticket wordt gekocht, met inachtneming van het volgende:

a) Passagiers zijn in het bezit van een groene COVID-19-certificering, of zijn uitgesloten van de vaccinatiecampagne op grond van leeftijd of vrijgesteld op basis van medische certificering;

b) Passagiers hebben geen contact gehad met een persoon die besmet is met COVID-19 gedurende de laatste 2 dagen vóór het begin van de symptomen en tot 14 dagen na het begin van de symptomen. De periode van 14 dagen wordt beperkt tot 7 in het geval van gevaccineerde reizigers;

c) Passagiers verbinden zich ertoe om de verantwoordelijke gezondheidsinstanties en de vervoerder binnen 8 dagen na het einde van de reis te informeren in geval van COVID-19-symptomen;

d) In het geval van boekingen met meer dan één passagier bevestigen de passagiers dat ze in hetzelfde huis wonen of gezinsleden zijn, of dat ze een langdurige persoonlijke relatie hebben met de andere passagier(s) die in de boeking is/zijn opgenomen.

2.2 De lichaamstemperatuur mag op het moment van instappen niet hoger zijn dan 37,5 °C.
 

3) DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt met als enige doel het voorkomen van een COVID-19-infectie, in overeenstemming met de “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” (Richtlijnen voor klanteninformatie en de organisatorische procedures om de verspreiding van COVID-19 met betrekking tot het openbaar vervoer in te perken) die zijn aangenomen bij besluit van de Minister van Volksgezondheid per 30 augustus 2021.

De rechtsgrond van de verwerking is daarom gelegen:

  • bij de nakoming van wettelijke verplichtingen en bij de uitvoering van de bovengenoemde Richtlijnen, evenals de huidige wetgeving ter preventie van infectie door COVID-19;

  • in het kader van de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht voor een rechtbank of wanneer gerechtelijke autoriteiten hun gerechtelijke functies uitoefenen (dit is de rechtsgrond voor de opslag van gegevens 60 dagen na de noodsituatie).
     

4) VERSTREKKEN VAN GEGEVENS EN GEVOLGEN VAN EEN POTENTIËLE WEIGERING

Het verstrekken van gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om met FlixBus te reizen. De weigering om gegevens te verstrekken heeft tot gevolg dat gebruikers geen toegang hebben tot de bussen van het Bedrijf.
 

5) WIJZE VAN VERWERKING

De gegevens worden uitsluitend verwerkt door het Bedrijf, dat handelt volgens de specifieke instructies in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden en -werkwijzen.

De gegevens worden door het Bedrijf verwerkt volgens de volgende principes: rechtmatigheid, eerlijkheid, transparantie, nauwkeurigheid, integriteit en geen overmaat, relevantie en noodzaak met betrekking tot de verwezenlijking van de doeleinden. Hierdoor zijn uw privacy en rechten gewaarborgd.
 

6) VERWERKINGSTIJD

De in paragraaf 2 van deze verklaring genoemde informatie wordt niet opgeslagen op de servers van FlixBus, maar zijn wel vereist voor de aankoop van FlixBus-tickets. Bovendien worden de gegevens over de lichaamstemperatuur van de passagier niet geregistreerd en opgeslagen door het Bedrijf.
 

7) COMMUNICATIE OVER GEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet verspreid, noch aan derden verstrekt, tenzij dit wordt vereist door specifieke wettelijke bepalingen (bijv. verzoeken van gezondheidsinstanties).
 

8) RECHTEN VAN BETROKKEN PARTIJEN

Overeenkomstig art. 13 van het Privacybeleid kunt u op ieder moment:

a) Toegang eisen tot uw persoonsgegevens, evenals de wijziging of verwijdering ervan, of de beperking van de verwerking ervan.

b) Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

c) Het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens gebruiken.

De bovengenoemde rechten kunnen zonder formaliteiten worden uitgeoefend door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op de volgende adressen: per e-mail: data.protection@flixbus.com; per post: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Duitsland.