§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Algemene bedrijfs- en vervoersvoorwaarden van FlixBus

Datum: 01.03.2018

1 Toepassing

De Algemene Voorwaarden Personenvervoer zijn van toepassing op boekingen van reizen en het vervoer van passagiers met het vervoersnetwerk dat geëxploiteerd wordt door FlixBus. Het doel van de voertuigen is personenvervoer.

2 Contractant

2.1 Contractant voor Reisboekingen

De Contractant voor Reisboekingen (verkoper van tickets) en het gebruik van de online portals is FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, hierna te noemen FlixMobility.

2.2 Contractant voor personenvervoer per bus

De Contractant voor het desbetreffende vervoerscontract is de vervoerder die tijdens het boekingsproces nader wordt omschreven. Vervoerders zijn de concessiehouders van de desbetreffende routes. Hieruit volgt dat de Contractanten voor het vervoer van passagiers ofwel de FlixCompanies zijn (2.2.1), ofwel de samenwerkende partners (2.2.2).

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vervoer in bepaalde bussen die toebehoren aan de vervoerder. Het rechtstreekse vervoer vindt plaats via een partneronderneming in opdracht van één van de vervoerders.

2.2.1 FlixCompanies zijn de volgende ondernemingen:

 • FlixBus B.V.
 • FlixBus CEE South d.o.o.
 • FlixBus CZ
 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus Danmark ApS
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus Hungary Kft.
 • FlixBus Inc.
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus North GmbH CEE
 • FlixBus Polska Sp. z.o.o.
 • FlixBus RO SRL
 • FlixBus RS d.o.o.
 • FlixBus Sverige AB
 • FlixMobility GmbH
 • Rodbillet ApS

In het geval dat de vervoerders FlixCompanies zijn, gelden hiervoor tevens de volgende Voorwaarden.

2.2.2 Samenwerkende partners zijn de volgende ondernemingen:

In het geval dat de vervoerders samenwerkende partners zijn, gelden voor deze ondernemingen slechts hun eigen Voorwaarden. Deze documenten kunnen worden ingezien op de websites van de bovengenoemde samenwerkende partners. Graag attenderen wij u op het feit dat deze documenten alleen in het Engels beschikbaar zouden kunnen zijn.

De samenwerkende partners voeren geen personenvervoer uit onder het merk FlixBus, behalve op de aansluiting 96 Wenen – Graz en de aansluiting X96 Wenen Airport – Graz, welke lijnen worden geëxploiteerd door Dr. Richard Linien & Co KG.

2.3 Contractant voor personenvervoer per trein

De Contractant voor het desbetreffende vervoerscontract is de vervoerder die tijdens het boekingsproces nader wordt omschreven.

3 Recht op het uitvoeren van Personenvervoer

3.1 Het recht om personen te vervoeren bestaat in het geval waarin een vervoerscontract is afgesloten en voor zover een vervoersplicht bestaat in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Personenvervoer (Personenbeförderungsgesetz, PBefG) en de bepalingen die gelden voor het besluit betreffende de Algemene Voorwaarden voor Vervoer met Tram en Bus en Lijndiensten met Motorvoertuigen (VO-ABB). Op de busverbindingen die door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders worden geëxploiteerd, bestaat het recht om personen te vervoeren indien er een vervoerscontract is afgesloten en voor zover er een vervoersplicht bestaat in overeenstemming met de bepalingen van het Poolse Burgerlijk Wetboek en de Poolse vervoerswet.Bepaling 3.1 is in dit kader niet van toepassing.

3.2 De boekingsbevestiging (zie onderdeel 5.1) geeft de passagier het recht om vervoerd te worden tussen het vertrekpunt en de plaats van bestemming zoals vermeld op het vervoersbewijs. Het later opstappen of vroeger uitstappen is vanwege wettelijke bepalingen niet toegestaan.

3.3 In het geval van boekingen aan boord van een voertuig bestaat slechts een vervoersplicht wanneer er voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn voor de gehele reis.

3.4 Wanneer een bus wordt verzocht te stoppen, bestaat alleen een vervoersplicht wanneer een reis geboekt was van of naar de betreffende halte binnen de overeenkomende reserveringstermijn. Deze haltes op afroep worden als zodanig aangegeven in de desbetreffende dienstregelingen. De overeenkomende reserveringstermijnen worden aangegeven in de betreffende dienstregelingen.

4 Commercieel gebruik van de webportal

4.1 Prijsvergelijkingspagina’s kunnen een schriftelijke overeenkomst aangaan met FlixMobility, waarin FlixMobility de pagina’s toestaat prijzen, alsmede dienstregelingen van FlixMobility te ontvangen, te verwerken en te publiceren.

4.2 Het is niet toegestaan de webportals van FlixMobility te gebruiken voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen om gegevens uit deze website te filteren voor commercieel gebruik (het zogenaamde "screen scraping") is niet toegestaan. FlixMobility behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen tegen overtredingen.

5 Tickets, Vervoerskosten

5.1 De beschreven vervoerskosten moeten worden betaald in ruil voor het vervoer. FlixMobility geeft hiervoor tickets uit. De boekingsbevestiging, afgedrukt of in elektronische vorm (PDF-bestand) weergegeven, alsmede een geldige identificatie via een foto, wordt als ticket beschouwd. Indien een boeking aan boord van een voertuig is gemaakt, kan de handgeschreven of afgedrukte bon als aankoopbewijs en als boekingsbevestiging beschouwd worden. Er wordt per passagier en per reis een ticket uitgegeven. Verbindingen met een transfer (overstap) worden beschouwd als één reis. De voor- en achternaam van de passagier, alsmede de geboortedatum indien van toepassing, moeten worden ingevuld tijdens het boekingsproces. De naam van de passagier wordt gekoppeld aan de lijst van boekingen die wordt weergegeven op de mobiele telefoon van de chauffeur of het personeel van het busstation. Op basis van de bestaande boekingssituatie kan worden bepaald of er een vervoersplicht is. Dit proces wordt bij voorkeur tot stand gebracht door het ticket te scannen. Tickets die zijn gekocht voor routes die worden geëxploiteerd door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders, worden beschouwd als een factuur in de zin van de Poolse btw-wet.

5.2 De passagier is verplicht voorafgaand aan vertrek een boeking te doen. Alleen met een geldige boekingsbevestiging kan de passagier toegang krijgen to het passagiersgedeelte van het voertuig.

5.2.1 Reizen kunnen online worden geboekt bij de webportals, via de smartphone-apps van FlixMobility, telefonisch, bij kantoren van partners, aan boord van het voertuig (tegen standaardtarieven) en bij een aantal bemande busstations. Boekingen aan boord van het voertuig zijn alleen mogelijk als er voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn voor de gehele reis. Om deze reden wordt een reservering (online, via een app of een boekingskantoor) aangeraden. Voor de busverbindingen die door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders worden geëxploiteerd, kunnen geen tickets aan boord van het voertuig worden gekocht.

5.2.2 Een boekingsbevestiging (ordergegevens) wordt opgeslagen, kan worden opgeroepen via de homepage en kan tevens per e-mail worden verzonden naar de passagier.

5.2.3 Elke passagier met een geldig ticket heeft recht op een zitplaats. Reizigers met kinderen en mensen met beperkte mobiliteit hebben in dat geval voorrang bij de keuze van hun zitplaatsen.

5.3 Online tickets kopen:

5.3.1 De weergave van producten in de webshop, die toegankelijk is via het internet en de smartphone-app, vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus die potentiële passagiers aanspoort om boekingen te plaatsen. Door te klikken op de knop "Boeken" / "Betalen", wordt een bindende boeking voor de producten in het winkelmandje geplaatst. Er wordt per passagier en per reis een ticket uitgegeven. Verbindingen met een transfer (overstap) worden beschouwd als één reis. Er wordt direct na het indienen van de boeking een ontvangstbevestiging verzonden via een automatisch e-mailbericht. Het vervoerscontract wordt pas als afgesloten beschouwd als FlixMobility de boeking heeft aanvaard door een orderbevestiging te versturen. Deze orderbevestiging kan worden verstuurd samen met de automatische bevestiging per e-mail of via een apart gestuurd vervolgbericht.

5.3.2 Ondanks de huidige technologie kan niet worden gegarandeerd dat de overdracht van gegevens via het internet op een foutloze en/of een permanent toegankelijke manier zal verlopen. Het is niet mogelijk om computerprogramma's (software) en gegevensverwerkingssystemen (hardware) te ontwikkelen en beheren die op een geheel foutloze manier functioneren en die alle onvoorspelbare factoren uitsluiten die zich kunnen voordoen met het medium 'internet'. FlixMobility kan derhalve geen enkele garantie geven voor de constante ononderbroken beschikbaarheid van zijn website en technische systemen. Met name de technische aspecten van het internet zorgen ervoor dat de constante beschikbaarheid van online boekingsmogelijkheden niet kan worden gegarandeerd. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op lagere prijzen of kortingen wanneer het systeem vanwege technische problemen pas na enige tijd opnieuw beschikbaar is (bijv. verkoopperiode die verder naar voren schuift).

5.3.3 Er dient opgemerkt te worden dat de wettelijke bepalingen betreffende rechten om boekingen te annuleren in geval van contracten op afstand niet van toepassing zijn op vervoerscontracten die online door middel van verkoop of afstand zijn afgesloten, en in geval de operator zich verbindt om na het afsluiten van het contract de dienst te verlenen op een specifiek tijdstip of binnen een bepaalde periode. Dit wijkt af van de online postorderhandel. Onze voorwaarden met betrekking tot annuleringen blijven echter onaangetast door bovengenoemde bepaling.

5.4 Bemande verkooppunten

Verkoopkantoren, ticketkantoren en de klantenservice van FlixCompanies kunnen uw boeking maken of een boekingsvergoeding annuleren.

5.5 Vervoerskosten:

5.5.1 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het boeken van alle prijsklassen of prijsquota met betrekking tot een bepaalde vorm van boeken. Kortingen en met name acties zijn slechts gedeeltelijk online te boeken.

5.5.2 De vervoerskosten hebben uitsluitend betrekking op het vervoer van personen; overige diensten zoals het reserveren van zitplaatsen en het vervoer van fietsen, extra bagage of speciale bagage worden afzonderlijk in rekening gebracht.

5.5.3 Voor gereduceerde vervoersprijzen gelden specifieke boekingsvoorwaarden. De publicatie van tariefvoorwaarden betreffende de afzonderlijke routes zal op dit punt de doorslag geven.

5.5.4 Voor reizen binnen Denemarken kunnen studenten, kinderen en 65-plussers tegen een gereduceerd tarief reizen. Wij attenderen u op het feit dat, wanneer u een ticket boekt tegen een gereduceerd tarief en hiermee reist, u de buschauffeur bij het instappen een geldig ID-bewijs moet laten zien.  Tickets die door klanten in de categorieën kinderen, studenten en 65-plussers worden geboekt, zijn alleen geldig op vertoon van het vereiste ID-bewijs . Indien het vereiste ID-bewijs niet aan de chauffeur kan worden getoond, is uw ticket met gereduceerd tarief niet geldig, en hebt u een nieuw ticket met reguliere prijs nodig om aan boord te mogen.
Danske værnepligtige kan rejse gratis ved at fremvise den relevante dokumentation og bevis på aktiv værnepligt. En pladsreservation er nødvendig, og reservationen skal udføres via service@flixbus.nl

5.5.5 Voor reizen binnen Polen kunnen daartoe gerechtigde personen tegen een wettelijk gereduceerd tarief reizen in overeenstemming met de Poolse wet op vervoer tegen een gereduceerd tarief in het openbaar vervoer of andere bepalingen. De vervoersprijs wordt in dat geval berekend op basis van de wettelijke korting en de prijs die wordt vermeld in de tarievenlijst die op dat moment geldt voor de route in kwestie. De passagier is verplicht om voordat hij instapt een geldig document te tonen waaruit blijkt dat hij het recht heeft om tegen een gereduceerd tarief te reizen. Informatie over wettelijke gereduceerde tarieven en geldige documenten waarmee passagiers kunnen aantonen dat zij hiervoor in aanmerking komen staat hier: https://www.flixbus.be/over-ons/prijzen/kortingen

6 Betaling en vouchers

6.1 Er kunnen verschillende betaalmethodes worden gebruikt om bedragen voor tickets te voldoen, afhankelijk van de manier van boeken:

 • Online: PayPal, automatische incasso, creditcard (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung (directe overschrijving), iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Tijdens alle boekingen behouden wij ons het recht voor om bepaalde betaalmethodes uit te sluiten en klanten te wijzen op andere betaalwijzen.
 • Aan boord van de voertuigen: Contant; In Zweden worden aan boord van de voertuigen alleen kaartbetalingen geaccepteerd (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Bovendien kun je in Zweden je ticket met mobiele, NFC-gebaseerde betalingssystemen bij de buschauffeur aanschaffen (bijv. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
 • Bij verkooppunten/reisbureaus: alle betaalmethoden van het verkooppunt, waaronder met contant geld.
 • Telefonisch: Credit card (Mastercard/Visa/Amex) en automatische afschrijving voor klanten met woonplaats in Duitsland.

6.2 Aankopen via creditcard

6.2.1 Bij aankopen via creditcard wordt het bedrag van de bankrekening van de klant afgeschreven zodra de boeking is voltooid. Met een betaling via creditcard geven klanten ten tijde van de boeking hun kredietinstellingen de opdracht om FlixMobility of zijn geautoriseerde derden te informeren over de namen en het adres van de klant in geval van een terugboeking, om zo FlixMobility in staat te stellen de vordering voor de betaling uit te voeren.

6.2.2 Passagiers zijn verplicht de bankkosten te betalen in geval van een terugboeking die te maken heeft met een betaling via creditcard. Annuleringskosten of extra kosten voor het wijzigen van een boeking kunnen ook in rekening worden gebracht. Passagiers krijgen de gelegenheid om te bewijzen dat er minder of geen kosten betrokken zijn bij de terugboeking. In geval van terugboekingen kan het zijn dat klanten tijdelijk of permanent geen betalingen meer met de creditcard mogen doen.

6.2.3 Als er tevergeefse aanmaningen hebben plaatsgevonden door FlixMobility, zullen vorderingen worden overgedragen aan een externe dienstverlener voor verdere verwerking. FlixMobility mag voor dit doel alle benodigde persoonlijke gegevens van de debiteuren aan deze externe dienstverlener verstrekken.

6.3 Verrekeningen; retentierecht

6.3.1 Klanten hebben alleen recht op een verrekening wanneer hun tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld en door ons erkend en niet betwist worden. Bovendien hebben zij slechts een retentierecht indien en voor zover de tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

6.3.2 In het geval dat klanten in verzuim zijn betreffende hun betalingsverplichtingen, zijn alle bestaande vorderingen van dezelfde contractuele relatie met onmiddellijke ingang verschuldigd.

6.3.3 De bepalingen 6.3.1 en 6.3.2 gelden niet voor busverbindingen die door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders worden geëxploiteerd.

6.4 Betaalkosten

6.4.1 Bij de in de webshop vermelde totaalprijs voor een ticket zijn eventuele betaalkosten inbegrepen die worden geheven door externe aanbieders voor de door u gekozen betaalmethode. Deze kosten, alsmede de wettelijk verplichte BTW, zijn voor uw rekening.

6.4.2 Voor klanten die een betaalmethode kiezen waaraan kosten verbonden zijn, geldt een vergoeding van 2,1% (plus BTW) van de totale waarde van het winkelmandje. Voor ieder land is tenminste één gratis en één algemeen gebruikte betaalmethode beschikbaar.

6.5 Prijsacties

6.5.1 De prijsacties uitgevoerd door FlixMobility GmbH in het kader van marketingactiviteiten en de aanschaf van tickets tegen een gereduceerd tarief, zijn beperkt tot 3 tickets per persoon. Indien een persoon per prijsactie meer dan 3 tickets koopt, behoudt FlixMobility GmbH zich het recht voor alle boekingen boven de eerste 3 tickets te annuleren. Van deze regeling kan worden afgeweken in het kader van speciale aanbiedingen.

6.5.2 Het commercieel gebruik en met name de doorverkoop van tickets is niet toegestaan en zal worden beboet door FlixMobility GmbH door tickets te blokkeren en/of door een schadevergoeding te eisen.

6.5.3 In geval van fraude, een poging tot bedrog of een vermoeden van andere illegale activiteiten die betrekking hebben op de aankoop, inwisseling of overdracht van tickets, behoudt FlixMobility GmbH zich het recht voor het betreffende klantcontact stop te zetten en/of een alternatieve betaalmethode te eisen en/of de tickets ongeldig te verklaren. Verzoeken om een dergelijk ongeldig ticket toch in te wisselen, zullen niet door FlixMobility GmbH in behandeling worden genomen.

6.5.4 In geval van fraude, een poging tot bedrog of een vermoeden van andere illegale activiteiten die betrekking hebben op de aankoop, inwisseling of overdracht van tickets, behoudt FlixMobility GmbH zich het recht voor aangekochte tickets geheel of gedeeltelijk te annuleren via het inwisselen van het ticket.

6.5.5 Tickets die zijn aangeschaft in het kader van een aanbieding en na beëindiging van de aanbieding gewijzigd kunnen worden, moeten tegen de volle prijs die geldt op de reis-/ticketdatum worden aangeschaft.

6.6 Het inwisselen van vouchers:

6.6.1 Per boeking mag maximaal 1 voucher worden ingewisseld. Vouchers mogen alleen online of via onze partnerkantoren worden ingewisseld.

Vouchers met een geldwaarde, de zogenaamde waardebonnen, kunnen worden ingewisseld voor het gehele winkelmandje.

Kortingscouponnen met een waarde in procenten of vouchers voor een gratis rit kunnen alleen worden ingezet voor de vervoersprijs op het ticket. Aanvullende diensten (bijv. servicekosten, extra kosten voor fietsen of bagage) kunnen niet worden verrekend met de bovengenoemde soorten vouchers.

6.6.2 De voucher-acties uitgevoerd door FlixMobility in het kader van marketingactiviteiten en het gebruik van vouchers zijn beperkt tot 3 vouchers per persoon. Indien een persoon meer dan 3 vouchers van dezelfde actie wil inwisselen, kan FlixMobility alle boekingen boven de eerste 3 tickets annuleren. Van deze regeling kan worden afgeweken in het kader van speciale aanbiedingen.

6.6.3 De geldigheid van vouchers die gratis worden verstrekt in het kader van marketingactiviteiten of als een teken van goodwill, zal verstrijken nadat het eerste boekingsproces is afgerond.

6.6.4 Het commercieel gebruik en met name de doorverkoop van vouchers is niet toegestaan en zal worden beboet door FlixMobility door tickets te blokkeren en/of door een schadevergoeding te eisen.

6.6.5 Een eventueel saldo op een voucher kan niet in worden uitbetaald.

6.6.6 In geval van fraude, een poging tot bedrog of een vermoeden van andere illegale activiteiten die betrekking hebben op de aankoop, inwisseling of overdracht van een cadeau-voucher, behoudt FlixMobility zich het recht voor het betreffende klantcontact stop te zetten en/of een alternatieve betaalmethode te eisen en/of de voucher ongeldig te verklaren. Verzoeken om een dergelijke ongeldige voucher toch in te wisselen, zullen niet door FlixMobility in behandeling worden genomen.

6.6.7 In geval van fraude, een poging tot bedrog of een vermoeden van andere illegale activiteiten die betrekking hebben op de aankoop, inwisseling of overdracht van een cadeau-voucher, behoudt FlixMobility zich het recht voor aangekochte tickets geheel of gedeeltelijk te annuleren via het inwisselen een dergelijk voucher.

6.7 Inwisselen van Interflix vouchercodes

6.7.1 Per boeking mag maximaal één vouchercode worden ingewisseld. De vouchercodes worden automatisch binnen 48 uur geactiveerd en kunnen alleen online of bij onze partnerkantoren worden ingewisseld.

6.7.2 De vouchercodes kunnen binnen 3 maanden worden ingewisseld.

6.7.3 Het is alleen mogelijk om een rechtstreekse verbinding te boeken, behalve een heenreis en retourreis. Het startpunt hoeft niet het eindpunt te zijn.

6.7.4 De vouchers zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

6.7.5 Boekingen kunnen alleen worden gewijzigd via de klantenservice. Annulering is uitgesloten.

6.7.6 Het commercieel gebruik en met name de doorverkoop van vouchers is niet toegestaan en zal worden beboet door FlixMobility door tickets te blokkeren en/of door een schadevergoeding te eisen.

6.7.7 Een eventueel saldo op een voucher kan niet in worden uitbetaald.

6.7.8 Elke voucher-rit wordt gescheiden en losgekoppeld van andere reizen.

6.7.9 De passagier heeft het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk ingediend worden.

7 Ongeldige tickets

De passagier moet zowel het ticket als een geldige foto-identificatie tonen indien hem dat gevraagd wordt door de medewerkers van FlixCompanies tijdens willekeurige kaartcontroles om de geldigheid van het ticket te controleren.

8 Hogere vervoerskosten

8.1 Passagiers zijn verplicht hogere vervoerskosten te betalen indien zij aan boord van een voertuig niet kunnen aantonen dat zij, ofwel vooraf ofwel tijdens het instappen, een zitplaats hebben geboekt voor de betreffende reis.

8.2 Passagiers die bij controle geen geldige boeking kunnen aantonen, zijn verplicht om hun juiste persoonlijke gegevens op te geven en zichzelf op verzoek te identificeren.

8.3 De hogere vervoerskosten bedragen twee keer de normale vervoersprijs voor de afstand die de passagiers hebben afgelegd, met een minimum van €60,00, plus het tarief voor de resterende afstand naar de bestemming van de passagiers. Indien passagiers de afgelegde afstand niet kunnen aantonen, wordt het beginpunt van de route gebruikt voor het berekenen van de hogere vervoerskosten.

8.4 De hogere vervoerskosten moeten direct betaald worden of, in andere gevallen, uiterlijk 2 weken na ontvangst van het schriftelijke betalingsverzoek. Na overschrijding van de betalingstermijn wordt een verwerkingsvergoeding van €5,00 in rekening gebracht voor ieder schriftelijk betalingsverzoek indien de passagier niet kan bewijzen dat geen of lagere verwerkingskosten zijn berekend.

8.5 FlixCompanies behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.

9 Annulering

9.1 U kunt een boeking annuleren door een ander ticket te boeken (annuleren en nieuwe boeking) of door het ticket niet te gebruiken en vervolgens het ticket te laten terugbetalen conform onderdeel 9.6. Chauffeurs mogen boekingen niet voor u wijzigen of annuleren.

9.2 Een annulering gevolgd door een nieuwe boeking (bijv. route, vertrektijd, reisdatum) kan alleen worden uitgevoerd op websites van FlixBus of via partnerkantoren en ticketkantoren van FlixCompanies, tot 15 minuten vóór de geplande vertrektijd. Een retourreis wordt beschouwd als één boeking.

9.3 Bij annulering met nieuwe boeking wordt een zogenoemde annuleringswaardebon verstrekt. Deze annuleringsvoucher is 12 maanden geldig en geeft de passagier recht op het maken van een nieuwe boeking ter waarde van de voucher binnen de genoemde termijn. Als de prijs van de nieuwe boeking hoger is dan de geannuleerde reis (de waarde van de voucher), moet het verschil nog voldaan worden. Als de prijs lager is, blijft het verschil op de annuleringsvoucher staan en kan het gebruikt worden voor een andere boeking. Deze bepalingen kunnen gewijzigd worden in geval van aanbiedingen die slechts beperkte tijd geldig zijn. Meer informatie hierover staat in de aparte voorwaarden voor aanbiedingen die via het webportal kunnen worden bekeken.

9.4 Per annulering door een nieuwe boeking worden annuleringskosten per geannuleerde reis en per passagier in rekening gebracht. De annuleringsvoucher wordt uitgegeven ter waarde van de ticketprijs, minus de onkosten van het annuleringsproces. Indien de naam van de passagier gewijzigd wordt, dient u het verschil te betalen indien de reis in de tussentijd duurder is geworden. Het telefoonnummer kan kosteloos gewijzigd worden. Voor busverbindingen die door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders worden geëxploiteerd, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

9.5 Indien een voucher met een tegoed wordt gebruikt voor een boeking, gelden dezelfde voorwaarden ook voor de nieuwe reis.

9.6 Indien een ticket voor een reis niet wordt gebruikt en wanneer de vervoerder één van de FlixCompanies is conform 2.2., wordt de vervoersprijs op verzoek teruggestort, minus €15,00 verwerkingskosten per passagier en per reis, voor zover de passagier niet kan aantonen dat er geen schadevergoeding of een lagere schadevergoeding is verrekend. Voor boekingen voor busverbindingen die door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders worden geëxploiteerd, worden de verwerkingskosten voor restitutie niet in rekening gebracht. De bewijslast om aan te tonen dat het ticket niet is gebruikt, ligt bij de passagier. Er wordt per passagier en per reis één ticket uitgegeven. Verbindingen met een transfer (overstap) worden beschouwd als één reis. Het schriftelijke verzoek mag op informele wijze ingediend worden. Dit dient te worden verzonden aan: service@flixbus.nl De verwerkingskosten worden beperkt tot een bedrag van €2,00 per passagier en per rit, plus eventuele bankoverschrijvingskosten, indien de vervoerder volgens 2.2 FlixBus DACH GmbH of FlixMobility GmbH is en indien het verzoek per omgaande of uiterlijk binnen een week nadat het ticket verloopt, is ingediend. Alle bovenstaande verwerkingskosten en mogelijke kosten voor bankoverschrijvingen worden niet in rekening gebracht als de gevraagde retournering te maken heeft met omstandigheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van FlixMobility of FlixCompanies. De voucher voor de vervoersprijs, minus de verwerkingskosten en mogelijke kosten voor bankoverschrijvingen, wordt uitsluitend overgemaakt op de bankrekening die de klant heeft gespecificeerd bij het maken van de boeking, of, indien betaald per creditcard, op deze creditcard-rekening.

9.7 Geen van de bovengenoemde verwerkingskosten, annuleringskosten of andere overdrachtskosten zijn van toepassing indien terugbetaling wordt aangevraagd om redenen die binnen de verantwoordelijkheid van FlixMobility of FlixCompanies liggen. Het tegoed van de vervoersprijs, minus eventuele verwerkingskosten of overdrachtskosten zal uitsluitend worden overgemaakt naar de rekening die de klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling of naar de creditcard indien de klant via creditcard heeft betaald.

10 Dienstregelingen

10.1 Wijzigingen in de goedgekeurde en gepubliceerde reistijden, -data, routes en tarieven zijn voorbehouden op grond van een goede reden, met name voor het uitvoeren van beslissingen door de vergunningsinstantie.

10.2 Indien de gepubliceerde routes in de dienstverlening zijn gemarkeerd met "nog officieel goed te keuren", is de vergunningsprocedure om de betreffende aansluitingen in de gepubliceerde dienstregeling op te nemen nog niet afgerond voor de routes in kwestie (aansluiting, halte, reisdag, tarief, etc.).

10.3 In geval van wijzigingen in de dienstregeling die van kracht worden na het afsluiten van het contract en wijzigingen waarvoor de vervoerder niet verantwoordelijk is (bijv. door langetermijneffecten van natuurrampen of permanente bouwterreinen), hebben passagiers niet het recht om schadevergoeding te eisen zo lang deze wijzigingen alleen slechts in mindere mate afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen vertrek- en aankomsttijden, d.w.z. tot maximaal 2 uur. Aanzienlijke wijzigingen in de dienstregeling geven passagiers het recht het vervoerscontract kosteloos te beëindigen. Hiertoe wordt passagiers verzocht om contact op te nemen met de klantenservice:

 • Vanuit Duitsland en Zwitserland (Duitse telefoonlijn): +49 30 300 137 300
 • Vanuit Oostenrijk (Oostenrijkse telefoonlijn): +43 820 910 340
 • Vanuit Italië (Italiaanse telefoonlijn): +39 (02) 947 59 208
 • Vanuit Frankrijk (Franse telefoonlijn): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Vanuit Groot-Brittannië (Britse telefoonlijn): +44 1 78 82 98 784
 • Vanuit Kroatië (Kroatische telefoonlijn): +385 1 800 03 80
 • Vanuit Denemarken (Deense telefoonlijn): +45 32 72 93 86
 • Vanuit Zweden (Zweedse telefoonlijn): +46 850513750
 • Vanuit Polen (Poolse telefoonlijn): +48 22 307 93 34
 • Vanuit Hongarije (Hongaarse telefoonlijn): +36 1 701 04 78
 • Vanuit Roemenië (Roemeense telefoonlijn): +40.376.300.111
 • Vanuit Oekraïne (Oekraïense telefoonlijn): +38 044 228 1473*

ofwel via e-mail: service@flixbus.nl. Passagiers hoeven in deze gevallen nog niet begonnen te zijn met hun reis. Overige passagiersrechten blijven onaangetast.

11 Begin van de reis

11.1 Passagiers wordt aangeraden 15 minuten voor aanvang van hun reis aanwezig te zijn bij het vertrekpunt.

11.2 Aanspraak op vervoer en de geboekte reis kan mogelijk vervallen wanneer passagiers niet aanwezig zijn op de geplande vertrektijd en -plaats voor de geboekte route.

11.3 Indien passagiers via SMS, e-mail of op een andere schriftelijke manier zijn geïnformeerd over een onredelijke vertraging in de reis, dan zal de aanspraak op vervoer slechts vervallen wanneer passagiers afwezig zijn vanaf de vertraagde vertrektijd, zoals vermeld in de SMS of e-mail.

11.4 De naam van de passagier wordt gekoppeld aan de lijst van boekingen die wordt weergegeven op de mobiele telefoon van de chauffeur of het personeel van het busstation. Op basis van de bestaande boekingssituatie kan worden bepaald of er een vervoersplicht bestaat. Dit proces wordt bij voorkeur tot stand gebracht door het ticket te scannen. In speciale gevallen moet de passagier zich kunnen identificeren op verzoek van de chauffeur of het buspersoneel, door de afgedrukte of elektronische (als PDF-bestand) boekingsbevestiging te laten zien, alsmede een door een overheidsinstelling uitgegeven identificatiemiddel met foto (identiteitskaart, paspoort of vergelijkbaar document).

12 Overstappen

12.1 Over het algemeen zijn de gepubliceerde dienstregelingen rechtstreekse verbindingen. In sommige gevallen is het nodig om over te stappen.

12.2 Indien een overstap ingepland is, garandeert FlixCompanies het verdere vervoer van de passagiers tot aan hun geboekte bestemming. In buitengewone gevallen biedt FlixCompanies alternatief vervoer wanneer een shuttlebus niet kan wachten op een vertraagde aansluiting. In sommige gevallen kan dit betekenen dat dit alternatieve vervoer door bussen van een andere maatschappij, een auto of met de trein kan plaatsvinden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaald soort vervoer. In het geval dat de bestemming ver weg is of er geen redelijke alternatieve verbindingen beschikbaar zijn, waardoor het noodzakelijk is om de reis de volgende dag te vervolgen, wordt passagiers de mogelijkheid geboden kosteloos in een middenklassehotel te verblijven.

12.3 De bovengenoemde regeling is alleen van toepassing op gevallen waarin directe aansluitingen zijn geboekt via FlixMobility. Wanneer passagiers losse routes boeken en deze combineren om zodanig een reis te vormen waarin overstappen gemaakt moeten worden, lopen zij het risico op een gemiste aansluiting. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangend vervoer of een hotelverblijf in deze gevallen. FlixMobility of FlixCompanies zullen echter hun uiterste best doen om passagiers te informeren over alternatieve aansluitingen.

12.4 Het overstappen op vervoersdiensten die niet worden geëxploiteerd door FlixCompanies kan niet worden gegarandeerd.

13 Algemene verplichtingen van passagiers

13.1 Instructies van chauffeurs en ondersteunend personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd.

13.2 Chauffeurs en vervoersmedewerkers zijn gemachtigd personen uit te sluiten van vervoer indien zij zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dit geldt ook voor passagiers die de veiligheid van medepassagiers op andere manieren in gevaar brengen of hun welzijn aanzienlijk benadelen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vervangend vervoer in deze gevallen.

13.3 Het is niet toegestaan in de bus te roken. Dit verbod geldt ook voor e-sigaretten.

13.4 Passagiers zijn aansprakelijk indien zij verantwoordelijk zijn voor schade die wordt veroorzaakt op, in of aan de bus.

13.5 Passagiers die de bus vervuilen (met opzet of door grove nalatigheid) dienen schoonmaakkosten te vergoeden aan FlixCompanies van minimaal €100,00. Passagiers mogen bewijs leveren dat er geen schade is aangebracht of dat de bedoelde schade beduidend minder is dan het bovengenoemde vaste bedrag. Op verbindingen die door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders worden geëxploiteerd, is bepaling 13.5 van toepassing op voorwaarde dat passagiers alleen verplicht zijn de kosten voor bovengenoemde vervuiling te vergoeden ten bedrage van de werkelijke kosten van de veroorzaakte schade.

13.6 Vervoerders mogen het vervoerscontract zonder aankondiging annuleren in geval een passagier zich op storende wijze gedraagt en dat, ondanks een verbale waarschuwing, het niet langer mogelijk is voor de vervoerder en/of de medepassagiers om de reis voort te zetten. Dit geldt tevens in het geval de passagier zich niet houdt aan objectief gerechtvaardigde richtlijnen (zoals veiligheidsrichtlijnen). In dit geval is de vervoerder gerechtigd de vervoersprijs te behouden.

13.7 Alle passagiers zijn volgens de wet- en regelgeving verplicht om veiligheidsgordels te dragen, voor zover de bus hiermee is uitgerust.

13.8 Bij pauzes/stops of politiecontroles dienen de passagiers de bus op verzoek van onze chauffeurs of servicemedewerkers te verlaten. De passagier is verplicht om zich bij pauzes aan de door onze medewerkers aangegeven duur van de pauze te houden. Onze chauffeurs hebben het recht om verder te rijden wanneer een passagier na afloop van de aangegeven pauzetijd niet naar de bus is teruggekeerd en zijn niet verantwoordelijk voor de afwezigheid van een passagier na afloop van de aangegeven pauzetijd.

14 Specifieke verplichtingen van passagiers bij internationale aansluitingen

14.1 Elke passagier die over een internationale grens wil reizen, is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving met betrekking tot documenten en identiteitspapieren, visa, buitenlandse munteenheden, gewoonten en gezondheid. FlixBus is niet aansprakelijk voor gevolgen die te wijten zijn aan het niet naleven van dergelijke wet- en regelgeving, zelfs wanneer deze na de boeking veranderd zijn.

14.2 Elke passagier die over een internationale grens wil reizen, is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde reisdocumenten en voor het naleven van de wetten van elk land waarin, waardoor of waarnaar gereisd wordt (algemene regel: een ID-bewijs voor staatsburgers van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland; een paspoort voor inwoners van alle landen ter wereld). Het wordt aanbevolen de toegangs- en reiseisen van het land van bestemming te controleren door contact op te nemen met de betreffende ambassades of consulaten en via de website europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm
FlixBus is niet aansprakelijk voor gevolgen die te wijten zijn aan het niet verkrijgen van de benodigde documenten en identiteitspapieren.

14.3 Voorafgaand aan elk vertrek is een passagier die van of naar een internationale bestemming reist, verplicht om op verzoek van de chauffeur of ons servicepersoneel een geldig door een overheidsinstantie afgegeven identificatiebewijs te tonen, waarop ten minste de volledige naam en een foto van de passagier staan. De chauffeur en het servicepersonneel controleren of de informatie op het ticket overeenkomt met de gegevens op het identificatiebewijs dat wordt getoond door de passagier.

14.4 FlixBus behoudt zich het recht voor toegang tot de bus te weigeren:

 • indien een passagier geen document of identiteitsbewijs kan laten zien waar zijn/haar volledige naam en foto op staan;
 • indien een passagier een document of identiteitsbewijs laat zien dat niet overeenkomt met de informatie op het ticket.

14.5 Volgens artikel 14.4 is FlixBus niet verplicht de ticketprijs geheel of gedeeltelijk te vergoeden of enige vorm van compensatie te bieden.

14.6 Bagage/koffers mogen niet op slot zijn om de doorgang bij de douane te bespoedigen.

14.7 Passagiers mogen alleen goederen meenemen die qua aard en hoeveelheid uitgesloten zijn van invoerrechten

15  Kinderen en minderjarigen

15.1 Kleine kinderen tot 3 jaar mogen alleen in een speciaal kinderstoeltje vervoerd worden. Tijdens de rit moet hen de in de bus aanwezige veiligheidsgordel worden omgedaan. Het kinderstoeltje moet met een tweepuntsgordel worden vastgemaakt en dient te worden meegebracht door de begeleider van het kind.

15.2 Kinderen en minderjarigen jonger dan 10 jaar mogen alleen worden vervoerd op nationale en internationale lijndiensten wanneer zij gedurende de rit worden begeleid door een volwassene.

15.3 Kinderen en minderjarigen tussen 10 en 14 jaar mogen alleen zonder begeleiding reizen, wanneer een ouder of voogd bij de boeking schriftelijk heeft bevestigd, dat de minderjarige in staat is deze reis alleen en zonder toezicht uit te voeren. FlixMobility, de Flixvennootschappen en hun partnerondernemingen zijn uitdrukkelijk niet verplicht toezicht op de minderjarige te houden. Alleenreizende kinderen mogen niet vervoerd worden op nachtelijke lijnverbindingen en mogen geen landsgrenzen overschrijden. Ook mogen alleenreizende kinderen niet deelnemen aan reizen waarbij overgestapt moet worden.

15.4 Jongeren vanaf 15 jaar mogen alleen reizen. Bij internationale reizen moet de ouder of voogd ervoor zorgen dat de jongere alle benodigde documenten en legitimatiepapieren bij zich heeft, die voor de grensovergang verplicht zijn (zie ook bepaling 14.2).  

15.5 Kinderen reizen tegen gereduceerd tarief. Dat geldt voor kinderen en minderjarigen jonger dan 15 jaar. Als er een aanbieding is, die onder dat gereduceerde tarief ligt, krijgt het kind automatisch het voordeligere tarief.

15.6 De bepalingen 15.2, 15.3 en 15.4 zijn niet van toepassing op busverbindingen binnen Frankrijk en vanuit Frankrijk naar het buitenland. Minderjarigen jonger dan 16 jaar moeten op hun reis worden begeleid door een ouder of voogd. Bij reizen van jongeren van 16 en 17 jaar van Frankrijk naar het buitenland, dient de ouder of voogd ervoor in te staan dat deze jongere alle documenten en legitimatiepapieren die voor de grensovergang noodzakelijk zijn bij zich heeft (identiteitsbewijs of paspoort).

15.7 De bepalingen 15.2, 15.3 en 15.5 gelden niet voor busverbindingen binnen Denemarken. Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen alleen binnen Denemarken reizen, ook op verbindingen waarbij ze moeten overstappen, indien een ouder of voogd schriftelijk bevestigd heeft, dat de desbetreffende minderjarige in staat is de reis te maken zonder begeleiding of toezicht. Flixbus draagt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor het toezicht op de minderjarige.  Binnen Denemarken is een ticket voor kinderen altijd goedkoper dan een ticket voor volwassenen. Maximaal twee kinderen jonger dan 12 jaar kunnen kosteloos meereizen onder begeleiding van een reiziger vanaf 16 jaar. Een kind jonger dan 12 jaar kan kosteloos meereizen onder begeleiding van een kind tussen 12 en 15 jaar.

16  Reizigers met een handicap of een beperkte mobiliteit

16.1 In principe worden alle personen vervoerd, ongeacht of ze een handicap hebben of een beperkte mobiliteit.  Flixbus verleent personen met een handicap of een beperkte mobiliteit de bijstand, die conform Bijlage I a en b van Verordening (EU) 181/2011 binnen de verantwoordelijkheid van de vervoerder ligt.

16.1.1 Binnen Tsjechië kunnen personen met een handicap of beperkte mobiliteit voor een lager tarief reizen, mits zij een geldige, in Tsjechië verstrekte zgn. ZTP of ZTP/P kaart kunnen laten zien.

16.2 Begeleiders en hulp- en geleidehonden

16.2.1 Een begeleider wordt gratis vervoerd als bewezen is dat voortdurende begeleiding noodzakelijk is.  Bij vertrek moet hiervoor een document worden getoond, waarin de noodzaak van voortdurende begeleiding is aangegeven, bijv.

 • in Duitsland de invaliditeitskaart (Schwerbehindertenausweis) of een medisch attest
 • in Frankrijk de Carte D'Invalidité (Besoin d´Accompagnement)
 • in Italië attesten die zijn verstrekt door de lokale zorgverlener (ASL) of het “Nationaal Instituut voor sociale verzekeringen“ (INPS).
 • in Tsjechië een geldige, in dit land verstrekte ZTP/P-kaart

16.2.2 Om te kunnen garanderen dat de persoon met een handicap of mobiliteitsbeperking en diens begeleider vervoerd kunnen worden, is het noodzakelijk dat de reiziger ons voorafgaand aan de boeking op de hoogte stelt van diens behoefte. (zie ook 16.5.3).

16.2.3 Gehandicapten- en blindengeleidehonden, die meegaan met mensen met een handicap, worden kosteloos vervoerd, mits een geldige invaliditeitskaart of soortgelijk certificaat kan worden overgelegd (zie ook 16.2.1).  Deze dieren zijn vrijgesteld van de muilkorfplicht.

16.2.4 Om het vervoer van de geleidehond ook te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat de reiziger voorafgaand aan diens boeking en minstens 36 uur voor het begin van de rit, de klantenservice telefonisch op de hoogte stelt van diens behoefte.

16.3 Bushaltes/Busstations
Flix-vervoersmaatschappijen hebben geen invloed op de infrastructurele toestand en dus ook niet op de toestand  van bushaltes en busstations, waarmee gehandicapten kunnen worden geconfronteerd. Daarom kan hiervoor geen verantwoordelijkheid worden gedragen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de stationsbeheerder in kwestie.

16.4 Weigering te vervoeren

16.4.1 Indien het wegens het ontwerp van het voertuig of wegens de infrastructuur, met inbegrip van de busstations en bushaltes, niet mogelijk is het instappen, uitstappen of vervoeren van een gehandicapte persoon of een persoon met beperkte mobiliteit op een veilige en haalbare manier uit te voeren, kan een voorbehoud worden gemaakt op het uitvoeren van de reservering, de uitgifte van het vervoerbewijs of het op enige andere wijze ter beschikking stellen van een vervoerbewijs of het in het voertuig plaats laten nemen van de persoon. In dat geval wordt de desbetreffende persoon voorgelicht over aanvaardbare vervoersalternatieven die worden aangeboden door Flix-vervoersmaatschappijen.

16.4.2 Wegens het ontwerp van de voertuigen is vervoer van personen met een handicap of een mobiliteitsbeperking in het bijzonder momenteel slechts mogelijk wanneer zij in staat zijn de rit zelfstandig en zonder hulp van buitenaf aan te gaan. Een gehandicapte of mobiliteitsbeperkte persoon kan naar eigen keuze iemand aanwijzen, die in staat is de benodigde hulp te verschaffen, om bovenstaande beperkingen op te heffen. Een dergelijke begeleider wordt kosteloos vervoerd en krijgt, voor zover uitvoerbaar, een zitplaats toebedeeld naast de gehandicapte of mobiliteitsbeperkte persoon.

16.4.3 De passagier in kwestie wordt onmiddellijk en op verzoek ook schriftelijk binnen vijf werkdagen na indienen van het verzoek op de hoogte gebracht van de redenen voor de weigering van het vervoer.

16.4.4 Indien het vervoer van een passagier met een handicap of beperkte mobiliteit is gecontroleerd en een vervoerbewijs is verstrekt, maar de passagier het vervoer toch wordt geweigerd, hebben zowel de passagier als zijn begeleider de volgende keuze: (a) terugbetaling van het vervoerbewijs en indien nodig zo vroeg mogelijk een kosteloze terugreis naar het eerste punt van vertrek, zoals in het vervoerbewijs aangegeven of (b) voor zover uitvoerbaar, het voortzetten van de reis of een verdere reis via een andere route naar de in het vervoerbewijs aangegeven plaats van bestemming, uitgevoerd door een andere vervoersmaatschappij.   

16.5 Vervoer van een rolstoel of loophulpmiddelen

16.5.1 Passagiers met een handicap of mobiliteitsbeperking hebben recht op kosteloos vervoer van hun opvouwbare rolstoel of andere loophulpmiddelen in de kofferruimte van de bus.

16.5.2 Bovendien moeten alle rolstoelen die in de passagiersruimte nodig zijn, ongeacht de productiedatum, beschikken over bevestigingspunten voor de borging conform DIN 75078-2, alsmede een productvrijgave conform DIN EN 12183 of 12184. De naleving van deze transportnormen dient te worden bevestigd met het voorafgaand aan de boeking verstuurde formulier. (zie 16.5.4).

16.5.3 Om de vervoersmogelijkheden na te gaan wordt de passagier verzocht de precieze bouw van de rolstoel of het loophulpmiddel telefonisch mee te delen aan de klantenservice, en wel 14 tot uiterlijk 7 dagen (bij vervoer in de passagiersruimte) resp. 36 uur (bij vervoer in de kofferruimte) voor het begin van de reis.

16.5.4 De passagier garandeert dat de rolstoel in staat is zijn functie uit te voeren en technisch zodanig is geconstrueerd dat de rit er veilig mee gemaakt kan worden.  De rolstoel voldoet aan de huidige officiële veiligheidsnormen. Vervoer in de rolstoel kan worden geweigerd wanneer er belangwekkende aanwijzingen zijn, dat een veilig vervoer niet mogelijk, dan wel onzeker is. De vervoerder sluit aansprakelijkheid uit voor schade die kan worden toegeschreven aan een gebrekkige toestand van de rolstoel.

17 Het reserveren van zitplaatsen

17.1 Een zitplaats reserveren

17.1.1 Op bepaalde FlixBus-trajecten bestaat op het moment van boeking via onze FlixBus-websites, partnerkantoren en ticketverkooppunten van FlixCompanies de mogelijkheid een bepaalde zitplaats (gangpad vs. raam, rij, tafeltje) te reserveren. Indien de service beschikbaar is op de geselecteerde rit, kan een zitplaats worden toegevoegd aan de boeking. Aan deze service zijn kosten verbonden. De kosten voor een zitplaats worden berekend op basis van de tarieven die gelden op de datum waarop het ticket voor de betreffende reis is gekocht. Het bedrag hangt af van de geselecteerde zitplaatscategorie en -relatie. Het enige verschil tussen de zitplaatsen is hun locatie in de bus (bijv. beter uitzicht, plek aan tafeltje).

17.1.2 De reservering van een zitplaats wordt bevestigd door een vermelding op de boekingsbevestiging. Bij boekingen met meerdere personen zijn reserveringen van zitplaatsen niet persoonsgebonden, d.w.z. dat de gereserveerde zitplaatsen niet aan de afzonderlijke personen van de boeking worden toegewezen.

17.1.3 Passagiers zijn niet verplicht (tegen betaling) een zitplaats te reserveren. Indien de reiziger geen zitplaats heeft gereserveerd, kan hij bij het instappen zelf een zitplaats kiezen in een aangewezen deel van de bus. In dat geval kan niet worden gegarandeerd dat gezinnen en groepen bij elkaar kunnen zitten. Passagiers hebben echter te allen tijde gegarandeerd een zitplaats in de bus.

17.2 Beperkingen bij het reserveren van een zitplaats

17.2.1 Wanneer passagiers niet op tijd bij de bus aanwezig zijn, vervalt hun aanspraak op een zitplaats en op vervoer. FlixBus behoudt zich in dat geval het recht voor het ticket overeenkomstig artikel 11.2 opnieuw te verkopen. Passagiers die een zitplaats hebben gereserveerd, wordt aangeraden uiterlijk 15 minuten voor vertrek aanwezig te zijn bij de halte.

17.2.2 In het algemeen hebben alleen personen met een zitplaatsreservering het recht om een reserveerbare zitplaats te bezetten. FlixBus kan zitplaatsen ook na vertrek om bedrijfs- of veiligheidstechnische redenen opnieuw toewijzen. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer zwangere vrouwen, minderjarigen, alleen reizende kinderen of mensen met een lichamelijke beperking ter voortzetting van de reis een andere zitplaats zouden moeten krijgen, maar deze zitplaatsen niet beschikbaar zijn. In dat geval moeten de instructies van de chauffeur worden opgevolgd. De zitplaatsen worden opnieuw toegewezen zonder onderscheid te maken op grond van ras, godsdienstige overtuiging, huidskleur, nationaliteit of geslacht.

17.2.3 Indien een zitplaatsreservering wordt gewijzigd en er geen zitplaats in de geboekte of een hogere klasse kan worden toebedeeld, kan de passagier de reserveringskosten voor de zitplaats terugvorderen. 

17.2.4 Bij uitval of vertragingen overeenkomstig artikel 20, wordt het bedrag voor de zitplaatsreservering terugbetaald.

17.2.5 Er vindt geen terugbetaling plaats wanneer de passagier de reis niet heeft gemaakt of de zitplaats kosteloos is toegewezen of verkregen.

17.3 Annulering en wijziging van boekingen
De kosten voor een zitplaatsreservering kunnen worden terugbetaald wanneer een reis wordt geannuleerd of gewijzigd, mits de zitplaats niet kosteloos is toegewezen. De bepalingen van artikel 9 zijn in dat geval van toepassing. Wanneer een reis wordt geannuleerd, zijn zitplaatsreserveringen overdraagbaar op andere personen van dezelfde boeking.

18 Vervoer van goederen

18.1 Bagage:

18.1.1 De maximaal toegestane bagage die in de vervoersprijs inbegrepen is, is beperkt tot één gratis stuk bagage per passagier met een maximale grootte van 80 x 50 x 30 cm per stuk. Licht afwijkende afmetingen zijn toegestaan, als de som van hoogte, breedte en diepte maximaal 160 cm bedraagt. Iedere passagier mag maximaal 20 kg gratis bagage meenemen. Bagage bestaat uit koffers en tassen. Bij wijze van uitzondering worden ook trekkingrugzakken als bagage beschouwd. In bepaalde gevallen en indien er capaciteit beschikbaar is, kan er tegen betaling van een meerprijs een extra stuk bagage met de maximale afmetingen 80 x 50 x 30 cm en een gewicht van maximaal 20 kg meegenomen worden. Ook voor de extra bagage zijn licht afwijkende afmetingen toegestaan, zolang de som van hoogte, breedte en diepte maximaal 160 cm bedraagt. Hiervoor wordt een vergoeding van 2 EUR berekend. Er bestaat geen algemeen recht op het transport van meer dan één stuk bagage.

18.1.2 De extra bagage moet vooraf worden aangemeld, ofwel (indien voor de rit mogelijk) via het boekingssysteem of telefonisch, ten vroegste 48 uur voor het begin van de rit, via de volgende hotlines:

 • Vanuit Duitsland en Zwitserland (Duitse telefoonlijn): +49 30 300 137 300
 • Vanuit Oostenrijk (Oostenrijkse telefoonlijn): +43 820 910 340
 • Vanuit Italië (Italiaanse telefoonlijn): +39 (02) 947 59 208
 • Vanuit Frankrijk (Franse telefoonlijn): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Vanuit Groot-Brittannië (Britse telefoonlijn): +44 1 78 82 98 784
 • Vanuit Kroatië (Kroatische telefoonlijn): +385 1 800 03 80
 • Vanuit Denemarken (Deense telefoonlijn): +45 32 72 93 86
 • Vanuit Zweden (Zweedse telefoonlijn): +46 850513750
 • Vanuit Polen (Poolse telefoonlijn): +48 22 307 93 34
 • Vanuit Hongarije (Hongaarse telefoonlijn): +36 1 701 04 78
 • Vanuit Roemenië (Roemeense telefoonlijn): +40.376.300.111
 • Vanuit Oekraïne (Oekraïense telefoonlijn): +38 044 228 1473*

18.1.3 Passagiers dienen hun bagage te labelen met hun naam en adres zodat deze aan de correcte persoon meegegeven of geretourneerd wordt en met name om verwisselingen te voorkomen.

18.1.4 Passagiers zijn verantwoordelijk voor het inladen van hun bagage bij het wisselen van voertuigen. De buschauffeur kan in uitzonderlijke gevallen hulp bieden, maar er kan geen aanspraak gemaakt worden hierop, tenzij de betrokken passagier een handicap of lichamelijke beperking heeft.

18.2 Handbagage:

18.2.1 Handbagage wordt kosteloos vervoerd. Eén item per passagier is toegestaan, met een maximale afmeting van 42 x 30 x 18 cm en een maximaal gewicht van 7 kg.

18.2.2 Passagiers dienen zelf op hun handbagage te letten en deze in de passagiersruimte op te bergen op een zodanige manier dat de veiligheid en het juiste gebruik van de bus niet in gevaar wordt gebracht en andere passagiers niet gehinderd worden. Handbagage moet in principe opgeborgen worden in de daarvoor bestemde bagagerekken of onder de zitplaatsen vóór de passagier worden geplaatst.

18.2.3 De handbagage en de inhoud daarvan blijft gedurende de reis de verantwoordelijkheid van de passagiers en moet goed in de gaten gehouden worden. In geval dat wordt opgemerkt dat derden zich ongeoorloofd toegang hiertoe verschaffen, dient de buschauffeur te worden gewaarschuwd. Passagiers dienen hun handbagage te controleren op volledigheid aan het begin en aan het eind van de reis.

18.3 Speciale bagage:

18.3.1 Zogenoemde speciale bagage moet vooraf door passagiers aangemeld en bevestigd worden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het vervoer van speciale bagage.

18.3.2  Speciale bagage omvat alle stukken waarvan de afmetingen die van de gewone bagage overschrijden. Daarbij mogen de totale afmetingen (hoogte in cm + breedte in cm + diepte in cm) van de speciale bagage niet groter zijn dan 240 cm. Een afzonderlijk stuk speciale bagage mag daarbij een maximumgewicht van 30 kg niet overschrijden.

18.3.3 Het vervoer van speciale bagage is beperkt tot 1 item per passagier.

18.3.4 Roerende goederen, meubilair, elektronische apparatuur, surfplanken en kartonnen dozen worden algemeen uitgesloten van vervoer. Orthopedische hulpmiddelen en fietsen gelden niet als speciale bagage. Hiervoor gelden afzonderlijke voorwaarden.

18.3.5 Speciale bagage moet aangemeld worden, ofwel (indien voor de rit mogelijk) via het boekingssysteem of telefonisch, ten vroegste 48 uur voor het begin van de rit, via de volgende hotlines:

 • Vanuit Duitsland en Zwitserland (Duitse telefoonlijn): +49 30 300 137 300
 • Vanuit Oostenrijk (Oostenrijkse telefoonlijn): +43 820 910 340
 • Vanuit Italië (Italiaanse telefoonlijn): +39 (02) 947 59 208
 • Vanuit Frankrijk (Franse telefoonlijn): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Vanuit Groot-Brittannië (Britse telefoonlijn): +44 1 78 82 98 784
 • Vanuit Kroatië (Kroatische telefoonlijn): +385 1 800 03 80
 • Vanuit Denemarken (Deense telefoonlijn): +45 32 72 93 86
 • Vanuit Zweden (Zweedse telefoonlijn): +46 850513750
 • Vanuit Polen (Poolse telefoonlijn): +48 22 307 93 34
 • Vanuit Hongarije (Hongaarse telefoonlijn): +36 1 701 04 78
 • Vanuit Roemenië (Roemeense telefoonlijn): +40.376.300.111
 • Vanuit Oekraïne (Oekraïense telefoonlijn): +38 044 228 1473*

Voor zover er speciale bagage meegenomen kan worden, wordt er een extra bagagevergoeding van 9 EUR per stuk berekend. Voor het transport van speciale bagage moet in tegenstelling tot normale reisbagage altijd worden bijbetaald.

18.4 Muziekinstrumenten:

18.4.1 Muziekinstrumenten worden beschouwd als speciale bagage. Wanneer het betreffende instrument (inclusief koffer) kleiner is dan de aangegeven afmetingen voor handbagage, mag het kosteloos in plaats van handbagage meegenomen worden. Als het betreffende instrument (inclusief koffer) groter is dan de aangegeven afmetingen voor handbagage, moet het in de achterste bagageruimte worden vervoerd. In dit geval is een aanvullende vergoeding verschuldigd (zie onderdeel 17.3.5). Muziekinstrumenten en koffers daarvan die groter zijn dan 135 x 48 x 35 cm worden niet vervoerd.

18.4.2 Het vervoer van muziekinstrumenten in harde koffers wordt over het algemeen aangeraden.

18.5 Kostbaarheden:

18.5.1 Kostbaarheden zoals contant geld, sieraden, edelmetalen, sleutels, brillen (zonnebrillen en/of leesbrillen), elektronische apparatuur (laptops, iPads, tablets, MP3-spelers, mobiele telefoons, camera’s), contactlenzen, protheses, medicijnen, belangrijke documenten (diploma’s, certificaten, paspoorten, rijbewijzen, waardepapieren), etc. en breekbare voorwerpen moeten in de handbagage worden vervoerd en niet in de normale bagage. Passagiers wordt verzocht hiermee voorzichtig om te gaan.

18.5.2 Mochten passagiers desalniettemin ervoor kiezen om kostbaarheden in hun normale bagage te vervoeren, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding. Opzettelijke gevallen of grove nalatigheid zijn uitgesloten van het bovenstaande.

18.6 Buggy's:

18.6.1 Buggy's worden als speciale bagage beschouwd (max. 1 buggy per passagier). Buggy's moeten ingeklapt kunnen worden. Niet-inklapbare buggy’s kunnen niet vervoerd worden. Buggy’s moeten op zijn vroegst 48 uur voor aanvang van de reis telefonisch aangemeld worden bij de klantenservice.

18.6.2 Buggy's worden kosteloos vervoerd.

18.7 Fietsen:

18.7.1 Op een aantal routes is het mogelijk om een fiets van standaardformaat, zonder grote accessoires en van maximaal 25 kg mee te nemen. Elektrische fietsen, pedelecs, tandems of driewielers kunnen niet worden meegenomen.

18.7.2 Wij raden alle passagiers die een fiets willen vervoeren aan om ver van tevoren de reis, inclusief ruimte voor de fiets, te boeken.

18.7.3 Het vervoer van fietsen kan alleen plaatsvinden indien er voldoende ruimte is; een bus heeft capaciteit voor maximaal 5 fietsen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het vervoer van fietsen.

18.7.4 Het vervoer van fietsen kost €9,00, onafhankelijk van de lengte en de ticketprijs van de geboekte route. Fietsen worden op fietsendragers vervoerd. In speciale gevallen is het vervoer van fietsen alleen mogelijk in daarvoor geschikte hoezen in het bagageruim (bijv. vouwfietsen). In dat geval moet de klantenservice hiervan op de hoogte gesteld worden (zie ook onderdeel 18.3.5).

18.8 Voorwerpen die worden vergeten of achtergelaten in de bus zijn niet verzekerd. In geval dat passagiers spullen in de bus hebben achtergelaten, dienen zij het formulier gevonden voorwerpen in te vullen op de webportals van FlixMobility.

18.9 Gevaarlijke stoffen en voorwerpen zijn niet toegestaan tijdens de reis, met name:

 • explosieve, ontvlambare, radioactieve, sterk ruikende or bijtende stoffen.
 • onverpakte of onbeschermde voorwerpen die andere passagiers zouden kunnen verwonden.

Hierbij zijn inbegrepen wapens, munitie en vuurwerk.

19 Vervoer van dieren

19.1 Het vervoer van honden en andere dieren op lange-afstandsreizen is hoofdzakelijk uitgesloten.

19.2 De regels beschreven in artikel 16.2.3 en 16.2.4 gelden voor hulp- en geleidehonden.

20 Rechten van passagiers in geval van vertraging of uitval

20.1 In geval van uitval of vertragingen, informeren FlixCompanies of medewerkers van het busstation de passagiers die vertrekken vanaf een bemande terminal zo snel mogelijk over de situatie, ten minste 30 minuten na de geplande vertrektijd, alsmede over de verwachte vertrektijd zodra deze informatie beschikbaar is. FlixCompanies biedt passagiers, met name die vanaf onbemande busstations vertrekken, elektronische informatie over uitval of vertragingen. Om deze informatie te kunnen ontvangen, dienen passagiers de benodigde contactgegevens (bijv. mobiel telefoonnummer) te verstrekken.

20.2 Mocht het redelijkerwijs aan te nemen zijn dat de geboekte reis uitvalt of meer dan 120 minuten vertraagd is, of in geval van overboeking, kunnen passagiers het volgende doen: (a) hun reis op de eerst volgende mogelijkheid voortzetten via een andere route die leidt naar de bestemming volgens het vervoerscontract, tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die in het vervoerscontract of (b) om een terugboeking verzoeken van de vervoersprijs en een kosteloos retour met de bus naar de plaats van vertrek, zoals aangegeven in het van toepassing zijnde vervoerscontract. Aanspraken op retournering van de volledig betaalde vervoersprijs kunnen worden gemaakt voor zowel de afgelegde delen van de reis als voor de delen die nog af te leggen zijn, in geval de reis nutteloos is geworden overeenkomstig de oorspronkelijke reisplannen van de passagiers. Retourneringen van bedragen worden uitgevoerd binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag voor vergoeding. Passagiers kan ook de mogelijkheid worden geboden om te kiezen voor bovengenoemde opties (a) of (b), tenzij passagiers akkoord gaan met een andere vorm van vergoeding.

20.3 FlixMobility biedt passagiers een kosteloos verblijf in een hotel of andere accommodatie aan, evenals ondersteuning bij het organiseren van vervoer tussen het busstation en de verblijfsplaats in geval dat één nacht of meer nodig is bij uitval van de reis of vertraging van meer dan 90 minuten vanaf een busstation voor reizen met een geplande lengte van meer dan 3 uur. In dit geval biedt FlixMobility passagiers tussendoortjes, maaltijden of versnaperingen aan die evenredig zijn aan de wachttijd of vertraging, mits deze beschikbaar zijn in de bus of bij het busstation of die op een redelijke manier verkregen kunnen worden. De hoogte van het te vergoeden bedrag door FlixMobility voor de totale verblijfskosten, zonder vervoerskosten tussen busstation en accommodatie is maximaal €80,00 per nacht per passagier en maximaal 2 nachten. De bovengenoemde aanspraak op kosteloos verblijf in een hotel of andere accommodatie is niet van toepassing wanneer FlixMobility kan aantonen dat de uitval of vertraging werd veroorzaakt door extreme weersomstandigheden of ernstige natuurrampen waardoor het veilig besturen van een bus niet mogelijk is.

20.4 Wanneer het voertuig tijdens de reis uitvalt, biedt FlixMobility passagiers een vervolgreis met een vervangend voertuig aan vanaf een geschikte halte van waaruit de reis kan worden voortgezet.

20.5 Verdere aanspraken die ontstaan door schade die veroorzaakt wordt door de uitval of vertraging, zullen niet worden uitgesloten.

21 Aansprakelijkheid

21.1 In geval van subtiele gevallen van nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk – behalve in gevallen van persoonlijk letsel – indien essentiële contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. Onbeperkte aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft van toepassing.

21.2 Aansprakelijkheid voor nevenschade wordt uitgesloten in onbeduidende gevallen van nalatigheid. Dit geldt niet in gevallen van persoonlijk letsel door opzet of nalatigheid.

21.3 De hoogte van compensatie in gevallen van overlijden en persoonlijk letsel is begrensd op €220.000,00 per passagier. Hierbij blijft de hoogte van compensatie uitdrukkelijk voorbehouden binnen het toepassingsgebied van de StVG (Verkeerswet).

21.4 De aansprakelijkheid en de hoogte van compensatie voor schade aan bagage is begrensd en als volgt uitgesloten:

21.4.1 In geval van schade aan of verlies van bagage-items ten gevolge van een ongeval met de bus, bedraagt de hoogte van compensatie per schadeclaim per passagier en per bagage-item maximaal €1.200,00.

21.4.2 Aansprakelijkheid wordt uitgesloten wanneer bagage wordt verloren zonder dat er een ongeval met de bus is geweest, evenals verwisseling of diefstal hiervan, behalve in gevallen van opzet en grove nalatigheid.

21.4.3 Aansprakelijkheid voor schade of vervolgschade die ontstaat wanneer passagiers de bagage-items op incorrecte wijze hebben ingepakt zal worden uitgesloten, behalve in gevallen van opzet en grove nalatigheid.

21.5 Compensatie voor schade aan rolstoelen of (loop)hulpmiddelen zal altijd minimaal gelijk zijn aan de vervangingswaarde of de reparatiekosten van het zoekgeraakte of beschadigde hulpmiddel. Tijdens dit proces zal geprobeerd worden om ten minste een tijdelijk vervangend hulpmiddel ter beschikking te stellen, dat overeenkomt met de technische en functionele kenmerken van de zoekgeraakte of beschadigde rolstoel of het loophulpmiddel.

21.6 De hoogte van de compensatie voor schade aan alle andere soorten bagage, hierbij niet inbegrepen onbedoelde schade aan bagage of schade aan rolstoelen of andere (loop)hulpmiddelen, is beperkt tot €1.000,00 in overeenstemming met Artikel 23 van de Duitse Wet op het Openbaar Vervoer (Personenbeförderungsgesetz), tenzij de schade aan het eigendom is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid

21.7 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor een wettelijk verplichte aansprakelijkheid zonder schuld of indien een garantie op basis van het niet-aansprakelijkheidsprincipe in afzonderlijke gevallen is aangenomen.

De bepalingen 21.1 en 21.7 gelden niet voor busverbindingen die door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders worden geëxploiteerd. In dit verband zijn de bepalingen van het algemeen toepasselijke Poolse recht van toepassing, met inbegrip van de bepalingen van het Poolse Burgerlijk Wetboek en de Poolse vervoerswet.

21.8 Op busverbindingen binnen Polen of op internationale verbindingen vanuit Polen is de volgende klachtenprocedure van toepassing (21.8.1 tot en met 21.8.9).

21.8.1 Klachten die voortvloeien uit het vervoerscontract dat met de vervoerder is afgesloten, met inbegrip van klachten die verband houden met de boeking van vervoer, moeten via een formulier op de webportals van FlixMobility of schriftelijk bij de buschauffeur worden ingediend of (per aangetekende brief) naar het volgende adres van de vervoerder worden gestuurd: FlixBus Polska sp. z o.o., ul. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polen. Klachten kunnen binnen één jaar na de datum van de voorgevallen situatie waarop de klacht betrekking heeft, worden ingediend. De rechthebbende is een passagier of zijn vertegenwoordiger, wettelijke vertegenwoordiger of rechtsopvolger.

21.8.2 De klacht moet met name de naam van de persoon die de klacht indient, een beschrijving van de voorgevallen situatie en de aangevoerde voorbehouden, een opgave van de geleden schade, een vaststelling van de vordering (vergoedingsbedrag), en de handtekening van de indiener van de klacht bevatten. Klachten moeten samen met het originele ticket of een kopie daarvan en andere documenten betreffende de afsluiting van het vervoerscontract, met inbegrip van bewijs dat de passagier recht had op gratis vervoer of vervoer tegen een gereduceerd tarief, worden ingediend.

21.8.3 Beschrijf in geval van klachten betreffende bagage wat er is gebeurd of wat de schade is.

21.8.4 Indien de klacht niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, of als voor de afhandeling meer informatie nodig is, verzoekt de vervoerder de indiener van de klacht om binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren of een aanvullende toelichting te geven. Wanneer binnen de aangegeven periode geen gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

21.8.5 De vervoerder neemt de klacht binnen 30 dagen na dagtekening van de klacht of na ontvangst van de aangevulde klacht in behandeling.

21.8.6 Indien de klacht niet binnen de gestelde termijn in behandeling wordt genomen, resulteert dit in aanvaarding van de klacht.

21.8.7 Indieners van een klacht die geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kunnen tegen deze afwijzing beroep aantekenen. De vervoerder neemt het beroep binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling.

21.8.8 Vorderingen kunnen in gerechtelijke procedures worden ingediend nadat de klachtenprocedure is uitgeput.

21.8.9 De overige voorwaarden en de gedetailleerde klachtenbehandelingsprocedure zijn geregeld in de Poolse vervoerswet en uitvoeringsregelgeving.

22 Algemene Vervoersvoorwaarden

In aanvulling op deze "Speciale Vervoersvoorwaarden", is het wettelijke voorschrift betreffende de Algemene Voorwaarden voor Vervoer met Tram en Bus en Lijndiensten met Motorvoertuigen van 27 februari 1970 (Staatscourant I, pagina 230) in de huidige versie van toepassing.

Het bovenstaande is niet van toepassing op busverbindingen die door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders worden geëxploiteerd.

23 Bevoegde rechtbank

Voor algemene handelaren, rechtspersonen en natuurlijke personen die geen bevoegde rechtbank in Duitsland hebben – evenals voor personen die hun vestigings- of woonplaats na het afsluiten van het vervoerscontract hebben verplaatst naar het buitenland en wiens (gebruikelijke) woonplaats ten tijde van het proces niet bekend is – is de bevoegde rechtbank die van München.

Het bovenstaande is niet van toepassing op busverbindingen die door FlixBus Polska sp. z o.o. en andere Poolse vervoerders worden geëxploiteerd.

24 Ongeldige bepalingen

In geval dat afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig worden verklaard, zal dit de werking van het vervoerscontract in zijn geheel niet aantasten.

*De gesprekskosten voor vaste en mobiele telefoonlijnen zijn afhankelijk van de individuele tarieven van aanbieders.