Als je deze website niet kunt openen, bel dan naar de +31 (0) 858 881 843 of gebruik de Google Assistent-app van FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Privacyverklaring

Het internetportaal van FlixMobility GmbH en het daarin geïntegreerde boekingsportaal (hierna beide ”website” genoemd) worden beheerd door FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München (hierna: ”FlixMobility” of ”wij”). Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom neemt gegevensbescherming bij FlixMobility GmbH een belangrijke plaats in en wij houden ons bij de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens streng aan de wettelijke bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse federale wet op gegevensbescherming.

1.   Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende wettelijke basis:

1.1 Partij bij overeenkomst conform artikel 6, lid 1, punt b), AVG

Wij verwerken de ons vrijwillig meegedeelde persoonsgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, mobiel nummer) conform artikel 6, lid 1, punt b van de AVG voor de contractuele afwikkeling van de boeking van tickets ten behoeve van de uitvoering van het vervoer en de opening van een klantenaccount of in het kader van maatregelen, die voorafgaan aan de overeenkomst.

Het vrijwillig meegedeelde mobiele nummer slaan wij op om contact te kunnen opnemen bij vertragingen of voor informatie over wijzigingen in het reisverloop. Voor de afwikkeling van de betaling zijn evt. aanvullend de volgende gegevens nodig: Voor de betaling van een geboekte reis met een creditcard heeft FlixMobility uw volledige naam, uw e-mailadres en de gegevens van uw creditcard nodig.

1.2 Gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG

Voor de uitvoering van de bedrijfsvoering (IT-dienstverlening, klantenservice, boekhouding enz.) en om de interne bedrijfsvoering in ons concern efficiënt uit te voeren, worden de benodigde gegevens overgedragen aan FlixMobility GmbH. In zoverre verwerken wij de benodigde gegevens conform artikel 6, lid 1, punt f) en evt. punt b) van de AVG voor de volgende doeleinden:

  • De voor de afwikkeling van de overeenkomst en de uitvoering van de busreis opgeslagen gegevens worden slechts in de benodigde omvang doorgegeven aan de busonderneming die de reis uitvoert en aan andere derden (b.v. dienstverleners voor de IT, het vervoer, de klantenservice, het versturen van e-mails en nieuwsbrieven en de afwikkeling van de betaling) in het kader van de registratie en afwikkeling van de ticketverkoop. In gegronde gevallen (b.v. beschadiging aan de bussen) behouden wij ons het recht voor de klantgegevens door te geven aan de buspartner die het vervoer uitvoert. De gegevens die zijn doorgegeven mogen door onze dienstverleners uitsluitend worden gebruikt voor de vervulling van hun opdracht en niet voor andere doeleinden. Voor zover sprake is van de verwerking van een opdracht, vindt de afwikkeling plaats met inachtneming van de voorschriften voor de verwerking van opdrachten conform artikel 28 AVG.
  • Behalve de afwikkeling van de boekingen van tickets gebruikt FlixMobility GmbH uw gegevens ook voor reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoek, om u per post of per nieuwsbrief te informeren over op uw interesses afgestemde aanbiedingen en nieuwtjes. Hiertoe voeren wij op grond van een gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG een reclamescoring uit voor op interesses gebaseerde advertenties. Tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoek en reclamescoring kunt u op ieder gewenst moment bezwaar maken middels een mededeling aan FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München of via data.protection@flixbus.com.
  • In het kader van de afwikkeling van de betaling worden uw gegevens eventueel aan volgende betalingsdienstaanbieders doorgegeven. Het creditcardnummer of andere bankgegevens worden bij FlixMobility niet opgeslagen, maar direct doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieders:
    • De afwikkeling van de betalingen geschiedt door onze partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam. Om gevallen van bedrog te kunnen voorkomen of ontdekken dragen wij uw IP-adres over aan onze partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam. Uw IP-adres wordt daarbij door Adyen BV opgeslagen. Alle gegevens worden versleuteld overgedragen.
    • De betalingsmethoden creditcard, Giropay en iDeal worden door Heidelberger Payment GmbH, gevestigd op het adres Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg afgewikkeld. Daarnaast komt de firma PAY.ON AG, gevestigd op het adres Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 München in contact met de betalingsgegevens. Heidelberger Payment GmbH is een betalingsinstituut in de zin van de Duitse Wet op het toezicht op betalingsdiensten (ZAG) en bij de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) [Federaal instituut voor toezicht op financiële dienstverlening], Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn geregistreerd (registernummer: 122914).
    • De betalingsmethode PayPal wordt door PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg afgewikkeld. Meer informatie over de gegevensbescherming van PayPal vindt u in de privacyverklaring van PayPal.

1.3 Toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG

Als u kiest voor betaling middels een automatische afschrijving, geeft u in het kader van de boeking van uw ticket uw toestemming aan RatePAY GmbH, RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlijn voor het doorgeven van uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en gegevens van uw girorekening) en de boekingsgegevens van uw ticket ter controle van uw identiteit en solvabiliteit en voor de afwikkeling van de overeenkomst. Hiervoor dragen wij onze betalingsaanvraag over aan RatePAY. Alle details vindt u in de aanvullende Algemene bedrijfsvoorwaarden en in de privacyverklaring voor betalingswijzen via RatePAY.
 

2.  Inlognaam gebruiker/klantenaccount

U hebt bij ons de mogelijkheid een persoonlijke klantenaccount aan te maken. In het door een wachtwoord beschermde domein van de klantenaccount kunt u gemakkelijk uw boekingen beheren en uw gegevens voor toekomstige reizen opslaan.

De verplichte velden (*), die persoonsgegevens bevatten, worden slechts voor de uitvoering en verwerking van de gebruikersaccount gebruikt. Vooralsnog is alleen uw e-mailadres verplicht. Daarmee verifiëren wij uw identiteit. Bij de registratie kunt u desgewenst ook uw naam, adres of eventueel gegevens van uw bankrekening vermelden.

Deze gegevens worden gebruikt voor de factuuraanmaak en voor het automatisch invullen van velden bij toekomstige boekingen. U kunt hier desgewenst ook uw mobiele nummer opgeven, zodat contact kan worden opgenomen in geval van een vertraging of wijziging van uw reis.

Als u hiervoor uw toestemming hebt verleend, worden met de functie ”Aangemeld blijven” zogeheten permanente cookies op uw eindapparaat geplaatst, waardoor u zich bij uw volgende bezoeken aan onze website niet opnieuw hoeft aan te melden. Deze functie is niet beschikbaar als u in de instellingen van uw browser het opslaan van dergelijke cookies hebt gedeactiveerd.

U kunt de klantenaccount – en daarmee ook uw opgeslagen persoonsgegevens – op ieder gewenst moment in uw persoonlijke klantenaccount actualiseren of wissen.

Persoonsgegevens die op grond van wettelijke bewaartermijnen voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, kunnen niet worden gewist.
 

3.  Nieuwsbrief

De e-mailadressen en persoonsgegevens die bij de boeking van de tickets conform artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG zijn verzameld, worden gebruikt voor de communicatie met u (bv. servicemeldingen, systeemberichten, e-mails voor de bevestiging van uw registratie, voor de overdracht van informatie over de gebruikersaccount, informatie over uw tickets en reisroutes of uw reisprofielen).

Het e-mailadres dat wij in verband met de boeking of reis ontvangen gebruiken wij bovendien conform § 7 lid 3 van UWG [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Duitse wet op oneerlijke handelspraktijken)] om regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als u al eerder kocht, uit ons assortiment per e-mail naar u toe te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen aan unsubscribe@flixbus.com of via de link voor afmelding van de nieuwsbrief. 

Als u zich via onze aanmeldingslink registreert voor de nieuwsbrief, vindt de aanmelding met uw toestemming plaats conform artikel 6 lid 1 punt a) van de AVG. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres herroepen door een bericht te sturen aan unsubscribe@flixbus.com of via de link voor afmelding van de nieuwsbrief.
 

4.  Gegevensbeveiliging

De privacy van de gebruikers van onze website en de aangesloten systemen beschermen wij door technische en organisatorische maatregelen. Om een veilige overdracht van persoonsgegevens te waarborgen, gebruiken wij het versleutelingsprotocol TLS (op basis van de versleutelingsmethode RSA-2048 voor de public key-infrastructuur). Deze methode wordt op het gehele World Wide Web met succes toegepast. Alle persoonsgegevens (naam, adres, betalingsgegevens enz.) worden daardoor versleuteld en daarmee op een veilige manier via het internet overgedragen. Aan het symbool (gesloten hangslot) in de onderste vensterbalk van uw browser kunt u zien dat u zich beweegt in een beveiligd domein.

5.  Gegevensoverdracht aan derde landen

De gegevensverwerking vindt in principe plaats in Duitsland of in lidstaten van de Europese Unie. Indien in bepaalde gevallen verwerking in derde landen is gepland, geschiedt de verwerking alleen als de Europese Commissie conform artikel 45 AVG of op basis van EU-standaardcontractbepalingen heeft vastgesteld dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt.
 

6.  Duur van de gegevensopslag

Wij slaan de gegevens op zolang deze voor de verwerkingsdoeleinden in kwestie (b.v. contractuele afwikkeling, reclamedoeleinden) en voor de vervulling van de handels- en fiscaalrechtelijke voorschriften voor het bewaren van documenten conform artikel 6, lid 1, punt c), AVG en § 257, lid 1, HGB (Duits handelswetboek) en § 147, lid 2, AO (belastingverordening) noodzakelijk zijn.


7.  Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, e-mailadres service@flixbus.be,  vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss en Jochen Engert.

8.  Recht op inzage en klacht

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, recht op rectificatie, wissing van gegevens, inperking van de verwerking, recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG) en op het aantekenen van bezwaar tegen uw opgeslagen gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via het postadres FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München of stuur een e-mail naar data.protection@flixbus.com.              

U kunt met onze functionaris voor gegevensbescherming via data.protection@flixbus.com contact opnemen.

Bovendien hebt u het recht om inzake de gegevensbescherming bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

9. Gebruik van cookies

Bij een bezoek aan onze website wordt informatie in de vorm van een cookie (klein tekstbestand) in uw browser geplaatst. Daarin worden gegevens over uw gebruik van de website opgeslagen (identificatienummer, bezoekdatum enz.). Met het gebruik van cookies maken wij het gebruik van ons online aanbod gemakkelijker voor u middels verschillende servicefuncties (zoals b.v. het herkennen van eerdere bezoeken) en kunnen daarmee het aanbod op het internet beter afstemmen op uw behoeften. U kunt het plaatsen van cookies weigeren en de al aanwezige cookies wissen door dit in te stellen in uw browser. In de meeste browsers wordt in de helpfunctie uitgelegd hoe u dit kunt instellen. Indien u cookies niet accepteert, kunt u mogelijk niet van alle servicefuncties van ons aanbod op internet gebruikmaken. Daarom adviseren wij u het plaatsen van cookies toe te staan.

Bovendien gebruiken wij cookies van andere aanbieders voor technologieën op het gebied van retargeting en remarketing voor de optimalisering van ons internetaanbod en gerichte marketing op basis van interesses. Het opgeslagen surfgedrag wordt met een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens gerichte, op interesses afgestemde productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners of advertenties op websites van derden kunnen worden getoond. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder specifieke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.

Op de volgende websites wordt uitvoerig uitgelegd hoe dit in allerlei browsers in zijn werk gaat: youronlinechoices, Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. U vindt hier ook informatie over de vraag hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen, alsmede algemene informatie over cookies.

9.1 Vereiste cookies

9.1.1 AB Tasty

Daarnaast maakt deze website gebruik van de webanalysedienst AB Tasty van AB TASTY SAS, die wordt gebruikt voor A/B- en multivariate tests. Deze service gebruikt cookies om de browser van een bezoeker te identificeren en het gebruik van deze website te analyseren. De cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie over de gegevensverwerking door AB Tasty vindt u op https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Op deze pagina vindt u ook een instructie hoe u de tracking op ieder gewenst moment kunt deactiveren.

9.1.2 adjust

Deze website/app gebruikt o.a. de analysetechnologie “adjust” van het bedrijf adjust GmbH (“adjust”). adjust gebruikt voor de analyse IP- en Mac-adressen van gebruikers, die echter uitsluitend geanonimiseerd worden gebruikt. Ze zijn daardoor niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon. Door het gebruik van deze website/app voor analysedoeleinden verklaart u dat u instemt met de verwerking van de hierdoor geanonimiseerd verzamelde gegevens op de eerder beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel. Tegen de verzameling en opslag van gegevens door adjust kan op ieder gewenst moment met werking voor de toekomst bezwaar worden aangetekend. Ga hiervoor naar de volgende link: https://www.adjust.com/opt-out/

9.1.3 Adtriba

Op deze website worden met behulp van technologieën van AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg, Duitsland (https://www.adtriba.com/) gegevens verzameld en opgeslagen, die gebruikt worden om onder pseudoniemen gebruikersprofielen te creëren. Aan de hand van deze gebruikersprofielen kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en ons aanbod verbeteren en beter op de wensen van bezoekers afstemmen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op het eindapparaat van de bezoeker van de pagina worden opgeslagen, zodat deze bij een volgend bezoek aan onze website wordt herkend. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder specifieke uitdrukkelijk te geven toestemming niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.

9.1.4 Tapad

App- en apparaatoverkoepelende verslaglegging

Deze website verzamelt en gebruikt app- en apparaatoverkoepelende gegevens voor verslagleggingsdoeleinden. De website verzamelt geen persoonsgegevens die te herleiden zijn tot een persoon, ook niet voor apps en apparaten. De website maakt gebruik van bepaalde technologieën om gebruikers van verschillende apps en apparaten te tracken, waaronder cookie- en ID-synchronisatie.

9.1.5 Snowplow

Deze website/app maakt gebruik van Snowplow Opensource, een analysetechnologie van Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, Londen, EC2A 4RQ, Verenigd Koninkrijk). Met behulp van de analysetechnologie verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website. Door uw browser overgedragen gegevens over uw gebruik van deze websites worden verzameld en geanalyseerd. Dit geschiedt door een cookie-technologie en zogenaamde pixels, die op iedere website zijn aangebracht. De aldus verzamelde gegevens dienen ervoor gebruikersprofielen aan te maken die de basis vormen voor webstatistieken. U kunt de opslag van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet meer alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de gegevens die door de cookies worden gegenereerd, alsmede de verwerking van deze gegevens door FlixMobility verhinderen door bezwaar aan te tekenen via de volgende link: data.protection@flixbus.com

9.1.6 Webtrekk

Voor de statistische analyse van de websites maken wij gebruik van de technologieën van Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn. Met behulp van de diensten van Webtrekk verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website. Webtrekk GmbH werd voor Web Controlling door TÜV gecertificeerd. Met name werd hierbij de verzameling en verwerking van trackinggegevens op conformiteit met gegevensbescherming en gegevensbeveiliging gecontroleerd en gecertificeerd. Door uw browser overgedragen gegevens over uw gebruik van deze websites worden verzameld en geanalyseerd. Dit geschiedt door een cookie-technologie en zogenaamde pixels, die op iedere website zijn aangebracht. Een directe herleidbaarheid tot personen is te allen tijde uitgesloten. De aldus verzamelde gegevens dienen ervoor anonieme gebruikersprofielen aan te maken die de basis vormen voor webstatistieken. De met webtrekk-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de specifieke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze websites persoonlijk te identificeren en zullen nooit gekoppeld worden aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.
Tegen de verzameling en opslag van gegevens door Webtrekk kan op ieder moment met werking voor de toekomst bezwaar worden aangetekend. Meer informatie hierover en over gegevensbescherming bij Webtrekk vindt u onder de volgende link: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.1.7 Google AdWords

Ter optimalisering van ons internetaanbod en voor productaanbevelingen gebruiken wij de technologie van Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, „Google“) voor het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden. Voor dit doel kunnen cookies worden geplaatst, die mogelijk maken dat een internetbrowser bij een hernieuwd bezoek wordt herkend. Het opgeslagen surfgedrag wordt met een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens gerichte, op interesses afgestemde productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners of advertenties op websites van derden kunnen worden getoond. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder specifieke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Tegen het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor op interesses gerichte reclame/advertenties kunt u te allen tijde bezwaar maken door naar de webpagina https://www.google.de/settings/ads te gaan. Meer informatie over gerichte reclame vindt u op http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.1.8 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (”Google“). Google Analytics gebruikt zogeheten ”cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, aan de hand waarvan uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Deze website maakt tevens gebruik van Google AMP Client ID API, om via Google Analytics gebruikersactiviteiten op AMP-pagina’s te koppelen aan die op niet-AMP-pagina’s. De Google-trackingcodes van deze website gebruiken de functie ”_anonymizeIp()“. Daardoor wordt het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte slechts ingekort verder verwerkt om directe herleidbaarheid naar een persoon uit te sluiten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet meer alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat Google de gegevens over uw websitegebruik die door het cookie zijn verzameld (waaronder uw IP-adres) vastlegt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare add-on voor uw webbrowser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

9.2 Functionele cookies

9.2.1 Hotjar

Voor de verbetering van de gebruikerservaring op onze internetpagina’s maken wij gebruik van de software van Hotjar: http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa. Met deze software kunnen wij het gebruikersgedrag (muisbewegingen, klikken, invoer via het toetsenbord, scrollhoogte enz.) op onze internetpagina’s meten en analyseren. Voor dit doel worden cookies op eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en kunnen gegevens van gebruikers, zoals browserinformatie, besturingssysteem en verblijfsduur op de pagina worden opgeslagen. Meer over de gegevensverwerking door Hotjar vindt u op http://www.hotjar.com/privacy. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van de diensten van Hotjar op https://www.hotjar.com/opt-out.

9.2.2 Google Optimize

Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse- en optimalisatieservice "Google Optimize", die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google Optimize"). Wij gebruiken de Google Optimize-service om de aantrekkelijkheid, content en functionaliteit van onze website te verbeteren door nieuwe functies en content beschikbaar te maken voor een percentage van onze gebruikers en door statistisch de wijzigingen in gebruik te analyseren. Google Optimize is een van de diensten van Google Analytics (zie het gedeelte Google Analytics).

Google Optimize maakt gebruik van cookies om je gebruik van onze website te optimaliseren en analyseren. De informatie over je gebruik van onze website die door deze cookies wordt gegenereerd, wordt doorgaans verstuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten en wordt daar bewaard. Wij gebruiken Google Optimize met geactiveerde IP-anonimisering zodat je IP-adres van te voren door Google is verkort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten gestuurd en wordt het daar verkort. Google gebruikt deze informatie om je gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over optimalisatietests en gerelateerde websiteactiviteit op te stellen en om andere services te bieden die gerelateerd zijn aan websiteactiviteit en internetgebruik.

Je kunt de opslag van cookies voorkomen door de instellingen van je internetbrowser aan te passen. Bovendien kun je voorkomen dat gegevens worden verzameld, er gegevens gerelateerd aan je gebruik van onze website (inclusief je IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en de verwerking van die gegevens door Google wanneer je de browser plugin via de volgende link downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Meer informatie over de gegevensverzameling en -verwerking van Google vind je in het privacybeleid van Google, dat je hier kunt vinden: http://www.google.com/policies/privacy.

9.3 Marketingcookies

9.3.1 Facebook Custom Audiences

Deze website gebruikt de Retargeting-Pixel Custom Audiences van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Met behulp van de remarketing-pixels is het voor Facebook mogelijk de bezoekers van onze website als doelgroep voor de advertenties van Facebook-Ads te gebruiken. Voor dit doel wordt een Facebook-cookie op uw pc opgeslagen. Meer informatie over de omvang en het doel van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gegevensgebruik door Facebook en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook op https://facebook.com/policy.php en https://www.facebook.com/ads/settings. Tegen het gebruik van Custom Audiences kunt u op www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement bezwaar maken; gebruikers met een Facebook-account kunnen hier bezwaar aantekenen.


10. Social plug-ins

Onze website gebruikt social plug-ins van de sociale netwerken Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, VS, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, VS, Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS en Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

De plug-ins bevinden zich op onze productpagina en zijn gedeactiveerd in de uitgangsstatus. Als u op de betreffende knop klikt, wordt u in een nieuw venster gevraagd zich aan te melden bij de social media-aanbieder. In dat geval wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Als u niet op de knop klikt of niet bent ingelogd bij de social media-aanbieder, wordt er ook geen cookie op uw computer geplaatst.

Als u gebruiker van de betreffende social media-aanbieder bent en ook bent ingelogd en op de knop klikt, wordt deze informatie doorgegeven aan uw profiel bij de social media-aanbieder in kwestie. Wanneer u deze plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van de Facebook-knop “Vind ik leuk” of een commentaar geeft, wordt deze informatie van uw browser direct overgedragen aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder en uw hierop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van de volgende aanbieders:

Voor het beheer van de Facebook-pagina zijn wij en Facebook gezamenlijk verantwoordelijk, en wij maken daarbij gebruik van door Facebook beschikbaar gestelde geanonimiseerde statistische gegevens op basis van art. 6, lid 1, punt f), AVG voor het analyseren van onze Facebook-pagina. Facebook is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van deze gegevens. Meer informatie over de verzameling en verwerking van deze gegevens en over uw rechten jegens Facebook vindt u in de Richtlijnen voor Gegevensbescherming* op onze Facebook-pagina.

* bit.ly/FB-PrivacyPolicy-NL