Als je deze website niet kunt openen, bel dan naar de +31 (0) 858 881 843 of gebruik de Google Assistent-app van FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Algemene (boekings)voorwaarden

Datum: 09.08.2021

1 Toepasselijkheid

1.1 De Algemene voorwaarden en Speciale boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webportals van FlixBus (inclusief mobiele applicatie, ontworpen om klanten in staat te stellen dergelijke webportals te bezoeken) en het boeken van reizen bij FlixBus.

1.2 Houd er rekening mee dat deze Algemene voorwaarden en Speciale boekingsvoorwaarden niet van toepassing zijn op de volgende zaken, die onder afzonderlijke algemene voorwaarden vallen:

a) Op zijn webportals staat FlixBus ook de vermelding en boeking toe van vervoersdiensten over land van derden die worden aangeboden door externe vervoerders die door FlixBus zijn gemachtigd om bepaalde reizen te publiceren en weer te geven op zijn webportals waarvoor FlixBus niet de contractuele partner is met betrekking tot het boeken van tickets (“aanbiedingen van whitelabel-vervoerders”). Deze aanbiedingen vormen geen reservering van reizen bij FlixBus, aangezien FlixBus met betrekking tot deze aanbiedingen alleen de reservering van aanbiedingen van whitelabel-vervoerders mogelijk maakt via een website met het adres booking.flixbus.com, of in de vorm van een mobiele applicatie, ontworpen om klanten in staat te stellen de website te bezoeken (samen het “whitelabel-platform”). De toepasbaarheid van een aanbieding van een whitelabel-vervoerder wordt in de loop van het boekingsproces aangegeven door een doorverwijzing van de FlixBus-webportals naar het whitelabel-platform. De toegang van Klanten tot het whitelabel-platform en de Algemene voorwaarden van de diensten die FlixBus en zijn partners verlenen met betrekking tot het boeken van aanbiedingen van whitelabel-vervoerders op het whitelabel-platform, worden gereguleerd door de afzonderlijke Algemene voorwaarden van het whitelabel-platform.

b) De Algemene voorwaarden met betrekking tot het vervoer van passagiers zijn onderworpen aan afzonderlijke algemene voorwaarden die afhankelijk zijn van de toepasselijke contractuele vervoerder. De toepasselijke contractuele vervoerder (“Vervoerder”) en de respectievelijke vervoersvoorwaarden (“Vervoerdersvoorwaarden”) worden aangegeven in de loop van het zoek- en boekingsproces.

2 Contractant

De contractant voor reisboekingen (ticketverkoper) en het gebruik van de webportals is FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, hierna FlixMobility genoemd.

3 Commercieel gebruik van het webportaal

3.1 Prijsvergelijkingssites kunnen een schriftelijke overeenkomst aangaan met FlixMobility, op grond waarvan zij prijzen en dienstregelingen van FlixMobility mogen ontvangen, verwerken en publiceren.

3.2 Het is niet toegestaan ​​om de webportals van FlixMobility te gebruiken voor niet-particuliere of commerciële doeleinden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen om voor commercieel gebruik gegevens aan deze website te onttrekken (“screen scraping”) is verboden. FlixMobility behoudt zich het recht voor overtredingen van deze bepaling dienovereenkomstig te vervolgen.

4 Betaling en vouchers

4.1 Er kunnen verschillende betaalmethodes worden gebruikt om een vervoersbewijs te betalen, afhankelijk van de locatie vanaf welke men boekt:

 • Via internet: PayPal, automatische incasso, creditcard (MasterCard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Bij elke reservering behouden wij ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en naar andere betaalmethoden door te verwijzen.
 • Aan boord van een voertuig: In contanten.
 • Via verkooppunten/reisbureaus: Alle door het betreffende verkooppunt aangeboden betaalmiddelen, maar in ieder geval in contanten. Als het verkooppunt zich in het vervoersvoertuig bevindt, kunnen betaalmethoden beperkt zijn tot contant geld of creditcardbetalingen.

4.2 Aanvullende voorwaarden in geval van betaling met creditcard:

4.2.1 In geval van betaling met creditcard wordt het bedrag na afronding van de boeking van de rekening van de klant afgeschreven. Door met een creditcard te betalen, geeft de klant de door hem of haar gebruikte kredietinstelling reeds bij boeking opdracht, aan FlixMobility, of een door FlixMobility daartoe aangewezen derde, in het geval van een terugboeking de naam en het volledige adres van de klant mee te delen, zodat FlixMobility zijn vorderingen tegenover de klant te gelde maken kan.

4.2.2 De werkelijke bankkosten die worden gemaakt in het geval van een terugboeking, zijn voor rekening van de passagier. Daarnaast kunnen terugstortingskosten van toepassing zijn. De passagier krijgt de gelegenheid om te bewijzen dat er vanwege de terugboeking minder, of in het geheel geen, kosten zijn gemaakt. De klant kan in geval van terugboekingen tijdelijk of permanent het recht worden ontzegd om met creditcard te betalen.

4.3 Na een reeks mislukte aanmaningspogingen door FlixMobility, worden de vorderingen aan een externe dienstverlener voor verdere verwerking overgedragen. FlixMobility mag alle daartoe vereiste persoonlijke debiteursgegevens doorgeven aan deze externe dienstverlener.

4.4 Compensatie; retentierecht

4.4.1 De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist zijn, of door ons zijn erkend. Bovendien heeft hij alleen retentierecht als en voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

4.4.2 Indien de klant wat betreft enige betalingsverplichting tegenover ons in gebreke blijft, worden alle bestaande vorderingen uit dezelfde contractuele relatie onmiddellijk opeisbaar.

4.5 Betaalkosten

4.5.1 De in de webshop aangegeven totaalprijs van het ticket bevat tevens eventuele verhogingen van de betaalkosten in het kader van de door u gekozen, door derden aangeboden betaalmethode, alsmede de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

4.5.2 Voor klanten die voor een facturabele betaalmethode kiezen, worden betaalkosten plus btw in rekening gebracht, die overeenkomen met een percentage van het totaalbedrag van alle producten in de winkelwagen. In elk land is ten minste één gratis en gangbare betaalmethode beschikbaar.

4.6 Inwisselen van vouchers:

4.6.1 Per boeking kan maximaal één voucher worden ingewisseld. Vouchers kunnen alleen online worden ingewisseld of in onze verkoopkantoren.

Vouchers met een geldwaarde, de zogenaamde waardebonnen, kunnen met het totaalbedrag van alle producten in de winkelwagen worden verrekend.

Kortingsvouchers en vouchers voor gratis ritten kunnen alleen worden met het kale reistarief worden verrekend. Deze vouchers kunnen niet voor aanvullende diensten (bijv. servicepakketten, toeslagen voor fietsen of bagage) worden ingewisseld.

4.6.2 Voor promotionele kortingsbonnen via FlixMobility geldt dat de aankoop en het gebruik van kortingsbonnen beperkt is tot drie kortingsbonnen per persoon. Als een persoon meer dan drie vouchers op dezelfde voucherpromotie koopt, kan FlixMobility alle boekingen annuleren die de eerste drie overschrijden. Van deze beperking kan in het kader van speciale promotieacties worden afgeweken.

4.6.3 Vouchers die ter compensatie of als onderdeel van een reclamecampagne gratis zijn uitgegeven, komen na de eerste boeking te vervallen.

4.6.4 Commercieel gebruik, in het bijzonder het doorverkopen van vouchers, is verboden en wordt door FlixMobility met het blokkeren van tickets en/of schadeclaims bestraft.

4.6.5 Een eventueel saldo op een voucher kan niet in worden uitbetaald.

4.6.6 In geval van fraude, poging tot bedrog of een verdenking van andere illegale activiteiten in verband met de aankoop van een voucher of het verzilveren of overdragen van vouchers is FlixMobility gerechtigd om de desbetreffende rekeningen van de klant te sluiten en/of om een ​​alternatieve betaalwijze te verzoeken en/of vouchers te blokkeren. Er kan geen sprake zijn van enig recht op activering of uitbetaling van daarbij betrokken vouchers.

4.6.7 In geval van fraude, poging tot bedrog of een verdenking van andere illegale activiteiten in verband met de aankoop van een voucher of het verzilveren of overdragen van vouchers is FlixMobility gerechtigd om vervoersbewijzen die middels inlevering van vouchers betaald zijn geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

4.7 Inwisselen van Interflix-vouchercodes

4.71 Per boeking kan maximaal één vouchercode worden ingewisseld. De vouchercodes worden automatisch binnen 48 uur geactiveerd en kunnen alleen online of bij onze partnerbureaus worden ingewisseld.

4.7.2 De vouchercodes zijn drie maanden geldig.

4.7.3 Er kan slechts één directe verbinding worden geboekt, met uitzondering van retourritten. Het vertrekpunt hoeft niet de plaats van bestemming te zijn.

4.7.4 De vouchers zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.7.5 Omboekingen kunnen alleen worden gedaan via de klantenservice. Terugstorting is niet mogelijk.

4.7.6 Commercieel gebruik, in het bijzonder het doorverkopen van vouchercodes, is verboden en wordt door FlixMobility met het blokkeren van de tickets en/of schadeclaims bestraft.

4.7.7 Een eventueel saldo op een voucher kan niet in worden uitbetaald.

4.7.8 Elke reis die met een voucher is geboekt, wordt apart en los van de overige ritten gemaakt.

4.7.9 De passagier heeft het recht om zich binnen 14 dagen terug te trekken uit het verkoopcontract. Intrekking moet schriftelijk worden meegedeeld.

4.8 Promoties

4.8.1 De promoties van FlixMobility GmbH in het kader van marketingactiviteiten alsmede de aankoop van afgeprijsde tickets zijn beperkt tot 3 tickets per persoon. Als een persoon meer dan 3 tickets aanschaft in het kader van dezelfde promotie, kan FlixMobility GmbH alle boekingen annuleren die de eerste 3 tickets overschrijden. Van deze regeling kan in het kader van speciale aanbiedingen worden afgeweken.

4.8.2 Commercieel gebruik, in het bijzonder het doorverkopen van vouchercodes, is verboden en wordt door FlixMobility met het blokkeren van tickets en/of schadeclaims bestraft.

4.8.3 In geval van fraude, poging tot bedrog of een verdenking van andere illegale activiteiten in verband met de aankoop van een ticket of het verzilveren of overdragen van tickets is FlixMobility gerechtigd om de desbetreffende rekeningen van de klant te sluiten en/of om een ​​alternatieve betaalwijze te verzoeken en/of tickets ongeldig te maken. FlixMobility GmbH accepteert geen aanspraken op erkenning of intrekking van het betreffende ticket.

4.8.4 In geval van fraude, poging tot bedrog of een verdenking van andere illegale activiteiten in verband met de aankoop van een ticket of het verzilveren of overdragen van tickets is FlixMobility GmbH gerechtigd om tickets te annuleren, die geheel of gedeeltelijk gedurende de teruggave van het ticket verworven zijn.

4.8.5 Tickets die in het kader van een aanbieding verworven zijn en na het einde van de aanbieding aan verschillende voorwaarden gebonden zijn, moeten worden gekocht tegen de volledige prijs die van toepassing is op de dag van de reis/geldigheidsdatum van het ticket.

5 Annulering en wijziging van boekingen

5.1 Een reis kan alleen worden gewijzigd als deze voorafgaand is geannuleerd. Annulering is mogelijk vóór vertrek overeenkomstig 5.2 t/m 5.5 of wanneer het ticket niet is gebruikt overeenkomstig 5.6. Een boeking bij de chauffeur wijzigen of annuleren is niet mogelijk.

5.2 Annuleringen zijn alleen mogelijk op FlixBus-websites of via partnerbureaus en ticketverkooppunten van FlixCompanies tot 15 minuten vóór de geplande vertrektijd. Een retourrit geldt als één boeking.

5.3 In geval van een annulering wordt er een zogenaamde annuleringsvoucher uitgegeven. Deze annuleringsvoucher is 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte en geeft de passagier het recht om binnen deze periode een nieuwe boeking te doen ter waarde van de waarde van de voucher. Als de prijs van de nieuwe boeking hoger is dan de waarde van de voucher, moet het restant worden betaald. Als deze lager is, blijft het restant van de annuleringsvoucher over en kan het overgebleven saldo worden gebruikt voor een andere boeking. Bij tijdelijke aanbiedingen kan van deze regeling worden afgeweken. Overige bijzonderheden vallen onder de afzonderlijke promotievoorwaarden die op de webportalen beschikbaar zijn.

5.4 Voor elke annulering kunnen annuleringskosten per geannuleerde reis en per passagier in rekening worden gebracht. De annuleringsvoucher wordt uitgegeven voor een bedrag ter hoogte van de prijs van het ticket minus de kosten van het annuleringsproces. In geval van wijziging van de naam van de passagier moet indien het tarief in de tussentijd is verhoogd het verschil worden betaald. Verandering van het telefoonnummer is gratis.

5.5 Indien een annuleringsvoucher wordt gebruikt voor een boeking, gelden dezelfde algemene voorwaarden voor annuleringen ook voor de nieuwe reis.

5.6 Indien een ticket voor een reis niet wordt gebruikt en wanneer de vervoerder een van de FlixCompanies is, wordt op vertoon van het ticket de vervoersprijs op verzoek teruggestort, minus verwerkingskosten per passagier en per reis, voor zover de passagier niet kan aantonen dat er geen, of alleen lagere kosten zijn gemaakt. De bewijslast om aan te tonen dat het ticket niet is gebruikt, ligt bij de passagier. Er wordt per passagier en per reis één ticket uitgegeven, en reizen met (een) overstap(pen) worden als één reis beschouwd. Het verzoek kan informeel binnen de 3 maanden ingediend worden via brief naar FlixMobility of FlixBus DACH, bijvoorbeeld per post aan FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München of aan FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin, te worden gericht. De verwerkingskosten blijven beperkt tot een bedrag van €2,00 (of het bedrag dat overeenkomt met de betreffende valuta) per passagier en per rit, plus eventuele bankoverschrijvingskosten, indien de vervoerder FlixMobility GmbH of FlixBus DACH GmbH is en indien de aanvraag per omgaande of uiterlijk binnen een week nadat het ticket verloopt, is ingediend. Het bedrag van de verwerkingskosten wordt daarom gebaseerd op de vertraging na het vertrek, waarmee het verzoek om restitutie wordt ingediend. 5.6 is niet van toepassing op tickets uitgegeven door FlixTrain GmbH.

5.7 Geen van de bovenstaande verwerkingskosten, annuleringskosten en eventuele transactiekosten zijn van toepassing indien de aanvraag van een terugbetaling te wijten is aan omstandigheden waarvoor FlixMobility GmbH of de FlixCompanies verantwoordelijk is/zijn. Het vervoerskrediet verminderd met de eventuele verwerkingskosten en eventuele transferkosten wordt uitsluitend op de door de klant bij het plaatsen van de bestelling opgegeven rekening gestort of, in geval van betaling met een creditcard, op zijn of haar creditcardrekening.

5.8 Afwijkende annuleringsvoorwaarden in de Algemene voorwaarden van de vervoerder zijn niet van toepassing.

6 Rechterlijke bevoegdheid

De bevoegde rechtbank voor geregistreerde handelaren, rechtspersonen en natuurlijke personen die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben, evenals voor natuurlijke personen die zijn verhuisd of naar het buitenland zijn geëmigreerd na het sluiten van een vervoersovereenkomst, wier woonplaats of gewone verblijfplaats ten tijde dat de rechtsvordering wordt ingesteld niet bekend is, is de rechtbank van München.

7 Nietigheid van afzonderlijke bepalingen

Indien individuele bepalingen in deze Algemene voorwaarden en Speciale boekingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn of worden, zal dit in principe de doeltreffendheid van het contract als geheel niet in gevaar brengen.
 

II In het buitenland geldende, afwijkende bepalingen

1.  Zweden

 • bij 4.1: In Zweden worden in de voertuigen alleen met betaalpassen gedane betalingen geaccepteerd (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Bovendien kunnen er in Zweden bij de buschauffeur met mobiele NFC-betaalsystemen tickets worden gekocht. (bijv. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polen

 • bij 4.1: In de voertuigen worden alleen met betaalpassen gedane betalingen geaccepteerd (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express), evenals betalingen via het BLIK-systeem voor routes die door FlixBus Polska sp. z o.o. worden aangeboden.
 • bij 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Deze bepalingen zijn niet van toepassing op routes die door FlixBus Polska sp. z.o.o worden aangeboden.
 • bij 5.1: Een annulering kan niet geschieden door het ticket niet te gebruiken en een latere terugbetaling te krijgen voor verbindingen uitgevoerd door FlixBus Polska sp. z o.o. of een vervoerder met zijn maatschappelijke zetel in Polen.
 • bij 5.4: Annuleringskosten zijn niet van toepassing op verbindingen die worden uitgevoerd door FlixBus Polska sp. z o.o. of een vervoerder met maatschappelijke zetel in Polen.

3. Tsjechië

 • bij 5.4: De annuleringskosten zijn niet van toepassing op ritprijzen betaald in Tsjechische kronen.
 • bij 6: Elke mogelijke rechtszaak tussen FlixBus CZ s.r.o. en een passagier wordt aanhangig gemaakt bij een rechtbank in Tsjechië.

4. Russische Federatie

 • bij 6: De bevoegde rechtbank voor eventuele geschillen tussen LLC FlixBus Rus en een passagier is die op de locatie van LLC FlixBus Rus, namelijk de stad Moskou.

5. Verenigd Koninkrijk

 • bij 5.6: Terugbetaling van het ticket na het verlopen van het ticket is niet van toepassing op verbindingen die worden uitgevoerd door FlixBus UK Limited of een vervoerder met maatschappelijke zetel in het Verenigd Koninkrijk.

6. Frankrijk

 • bij 5.6: Terugbetaling van het ticket na het verlopen van het ticket is niet van toepassing op verbindingen uitgevoerd door FlixBus France SARL binnen Frankrijk of een vervoerder met maatschappelijke zetel in Frankrijk.

7. Portugal

 • bij 5.6: Terugbetaling van het ticket na het verlopen van het ticket is niet van toepassing op verbindingen uitgevoerd door FlixBus Portugal Unipessoal LDA binnen Portugal of een vervoerder met maatschappelijke zetel in Portugal.