Als je deze website niet kunt openen, bel dan naar de +31 (0) 858 881 843 of gebruik de Google Assistent-app van FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

CO2 neutrale busreizen – is het mogelijk?

Makkelijk reizen met de FlixBus – beter voor het klimaat

Er is aangetoond dat FlixBus een efficiënt brandstofbeleid voert en een extreem lage uitstoot van broeikasgassen heeft. Helemáál geen uitstoot van gassen is onmogelijk, zelfs niet met de meest milieuvriendelijke bus. Daarom hebben we in samenwerking met “ClimatePartner” voor jou de mogelijkheid geschapen om je persoonlijke bijdrage te leveren aan het milieu. Deze vrijwillige donatie wordt berekend op basis van het systeem voor emissiehandel. Met deze bijdrage wordt geïnvesteerd in een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject waarmee het equivalent van CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.

Milieuvriendelijk reizen met FlixBus

Bijdrage van FlixBus voor de klimaatbescherming – zo werkt het

Tijdens het online boeken van een FlixBuskaartje, kun je na het selecteren van je route de optie “Ecologische bijdrage – CO2 compensatie” aanvinken. De CO2 uitstoot per busreis wordt gebaseerd op de afstand van de reis uitgedrukt in kilometers. Bij het boeken van je kaartje wordt het berekende bedrag automatisch toegevoegd aan de prijs van je busticket. De bijdrage is tussen 1-3% van de FlixBus reisprijs. Het bedrag wordt geïnvesteerd in een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject, opgezet volgens de internationale ecologische normen; op deze manier wordt jouw CO2-uitstoot gecompenseerd. 

En zo worden de compensatiebijdragen gebruikt

Met je FlixBus-klimaatbeschermingsbijdrage financier je het door de VN geaccrediteerde en met gouden standaard onderscheiden atmosfair-project "Energie-efficiënte ovens" in Rwanda. Deze efficiënte ovens dragen ertoe bij dat bij het koken in het landelijke Rwanda ongeveer 80% minder hout wordt verbruikt in vergelijking met de traditioneel gebruikte ovens. Op deze manier helpt het project om er de bossen, die onder andere de leefruimte vormen voor de laatste berggorilla's ter wereld, te behouden. Daarnaast wordt bijgedragen aan de wereldwijde milieubescherming. Bovendien draagt het project bij aan een duurzame ontwikkeling in Rwanda, een land dat vanwege zijn sociaal-economische status tot een van de minst ontwikkelde landen ter wereld behoort. Het project levert een waardevolle bijdrage voor de bevolking ter plaatse, bijvoorbeeld:

  • Subsidiëring van ovens "model Save80" voor lokale gezinnen
  • Een hogere levenskwaliteit door kosten- en tijdbesparing bij de verkrijging van brandhout
  • Uit geneeskundige onderzoeken blijkt dat de gebruikers een verbeterde longfunctie hebben

En zo werden de compensatiebijdragen gebruikt in 2016

Door uw bijdrage aan de klimaatbescherming ondersteunen wij in 2016 een windenergieproject op het Caribische eiland Aruba. Hiermee wordt de bouw en het onderhoud van windturbines gefinancierd als alternatieve en duurzame energiebron. Het windmolenpark op het eiland is een belangrijk baanbrekend project voor het hele Caribische gebied om regionale, duurzame energie te gebruiken. De investering in windenergie verbetert de nationale veiligheid van de energievoorziening, draagt bij aan de wereldwijde klimaatbescherming en bevordert de ontwikkeling van duurzame energie. Naast de klimaatbescherming levert het project een waardevolle bijdrage aan de lokale bevolking:

  • Meer onafhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen door het versterken van de zelfredzaamheid van de regio
  • Het versterken van de lokale economie door het creëren van nieuwe banen in de bouw, de exploitatie en het onderhoud van installaties
  • Het bevorderen van de regionale infrastructuur als gevolg van het windenergieproject
  • Verbetering van de lokale luchtkwaliteit door het vermijden van verontreinigende stoffen die ontstaan bij de opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen